Producte i ref. Tancament oscil•lobatent TABS acero corten
Empresa Palladio Spa
Valor arquitectònic
Interès Perfileria Corten de línies atractives amb trencament de pont tèrmic
Material Acer corten
Dimensions 60x60x65 mm
Manteniment Neteja ordinària, no requereix cap manteniment extraordinari
Control qualitat Acer estructural S355J2WP. Qualitat de l'acer segons normativa 10025 UNI-EN-5:20
Garantia
Valor mediambiental
Cicle de vida En funció de la tipologia de l'acer que es fa servir
Matèria prima Acer corten
Transport Transport per carretera
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge Eco-compatibilitat del material d'acer, absència de material plàstic
Packaging Barres de 6-6,6 metres, depenent de la tipologia
Etiquetatge Producte identificable
Control ambiental
Vida útil Varia en funció del sistema que es fa servir. Llarga durabilitat
Altres
Valor social
Ètica empresarial Servei d'assessoria tècnica, formació i manual de muntatge
Salut consumidors No presenta cap risc pels consumidors
Entorn social
Màrqueting Departament de màrqueting a disposició del client
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia