Placa estabilitzadora Nidagravel

Placa estabilitzadora Nidagravel

Disseny: Nidaplast
Empresa: Jardín movil
Material: Polipropilè extruït
Dimensions: 1200x2400x30 mm
Preu orientatiu: 38,20 €/u

descripció  valoració

Placa estabilitzadora Nidagravel

U. Subministrament de placa estabilitzadora de graves model Nidagravel 130 de Jardín móvil o similar, fabricat amb polipropilè extruït. Dimensions 1200x2400x30 mm. Serveix per estabilitzar grava, còdols i pedra matxucada, el que permet que es pugui caminar i circular amb un vehicle fàcilment sobre aquests materials. Es tracta de plaques extruïdes de 49 mm de diàmetre amb alvèols en forma de nius d’abelles. La cara inferior està revestida amb un geotèxtil porós termosoldat de gramatge 50 gr/m2. Granulometria màxima recomanada de grava: 16 mm.

Jardín movil

Calle Amadeu Vives, 37
08830 Sant Boi de Llobregat , Catalunya - Spain
T. +34 936 402 593
F. +34 936 307 289
comercial@jardinmovil.com
Malla geotèxtil Texam

Malla geotèxtil Texam

Disseny: Jardí Pond
Empresa: Jardí Pond
Material: Poliester
Dimensions: 1900x100000 mm
Preu orientatiu: 0,46 €/m2

descripció  valoració

Malla geotèxtil Texam

M2. Subministrament de malla geotèxtil model Texam de Jardí Pond o similar fabricada amb teixit (no teixit) de poliester blanc. Dimensions de 1900 mm d'amplada amb rotlle de 100 m. Pes 100 gr/m2. Drenatge aigua 10 l/m2 per segon. Elasticitat 15%. Apte per intempèrie, zona de graves, talús i zones transitables.

Opcional: Dimensions 1000 i 2100 mm en rotlles de 100 m. Pes 200 gr/m2. Accessoris: grapes d'acer corrugat o galvanitzades i claus amb volandera.

Jardí Pond

Camí de Can Curet, 15
08228 Barcelona, Catalunya - Spain
T. +34 93 700 12 40
F. +34 93 733 50 37
info@jardipond.com
Malla antiherba Malex

Malla antiherba Malex

Disseny: Jardí Pond
Empresa: Jardí Pond
Material: Polipropilè
Dimensions: 1900x100000 mm
Preu orientatiu: 0,39 €/m2

descripció  valoració

Malla antiherba Malex

M2. Subministrament de malla antiherba model Malex de Jardí Pond o similar fabricada amb cintes de polipropilè color negre. Dimensions de 1900 mm d'amplada amb rotlle de 100 m. Pes 100 gr/m2. Drenatge aigua 10 l/m2 per segon. Apte per intempèrie, zona de graves, talús i zones transitables.

Opcional: Dimensions 1000 i 2100 mm en rotlles de 100 m. Pes 130 gr/m2 amb color negre. Color verd i marró. Accessoris: grapes d'acer corrugat o galvanitzades i claus amb volandera.

Jardí Pond

Camí de Can Curet, 15
08228 Barcelona, Catalunya - Spain
T. +34 93 700 12 40
F. +34 93 733 50 37
info@jardipond.com