Paviment de rodons d’acer i grava

Paviment de rodons d’acer i grava

Disseny: RCR Arquitectes
Empresa: Metàl·liques Olot, S.L.U.
Material: Rodons d’acer i grava
Dimensions: 1000x1000x100 mm
Preu orientatiu: 280 €/m2

descripció  valoració

Paviment de rodons d’acer i grava

M2. Subministrament de paviment compost model RCR de Metàl•liques Olot, S.L.U o similar, fabricat amb acer corrugat i grava de basalt. Dimensions mínimes 1000x1000x100 mm. Sistema de platines d'acer amb ancoratges i suports d’anivellament per a gruixos de 50 a 200 mm de graves amb rodons d'acer corrugat de ø20 mm amb separació màxima de 15 mm. Àrid de ø5-50 mm.

Opcional: Acabat de l’àrid, combinació de rodons ø12-16-20-25 mm i/o tapa de registre.

Metàl·liques Olot, S.L.U.

C/ Mestre Vives, S/N
17800 Olot, Catalunya - Spain
T. +34 972 26 92 82
Paviment ecològic impermeable Aripaq

Paviment ecològic impermeable Aripaq

Disseny: Aripaq
Empresa: Grupo Entorno
Material: Vidre triturat i reactius bàsics
Dimensions: 50-300 mm
Preu orientatiu: 201,50 €/m2

descripció  valoració

Paviment ecològic impermeable Aripaq

M2. Subministrament de paviment ecològic impermeable Aripaq o similar, fabricat amb lligant a base de vidre triturat de vidre i reactius bàsics. Dimensions del àrid 0-15 mm. Compost per conglomerant mineral hidràulic creat a partir de residus de vidre no reciclables en la indústria del vidre micronitzat a 20 micres en el percentil 50 i d'una sorra natural de trituració, resultant d'explotacions seleccionades o bé d'una sorra de formigó de reciclatge. El lligant conté, a més, reactius bàsics naturals amb vista a millorar algunes de les seves propietats i, especialment, el comportament en la compactació. És una pols molt fi amb les següents característiques generals: Granulometria ≤ 20 micres en el percentil 50, densitat aparent = 1, color clar. Resistència a compressió (per Aripaq gra lliure): 90 dies ≥ 8.35 Mp, índex CBR ≥ 280, permeabilitat ≤ 6.76x10-7 m / s.

Opcional: Diferents tipus de compactació: Aripaq gra lliure, Aripaq semi-llis, Aripaq reforçat. El paviment presenta el color inicial de l'àrid. Actualment les coloracions són: grocs, terrencs, torrats, vermells i grisos.

Grupo Entorno

Psje. de Doña Carlota Nº8
28002 Madrid - Spain
T. +34 91 519 64 02
F. +34 91 519 53 37
grupoentorno@grupoentorno.es