Mampara CIMA

Mampara CIMA

Disseny: Escotex y Coinma
Empresa: Coinma
Material: Acer galvanitzat i vidre laminat
Dimensions: A mida
Preu orientatiu: 90 €/m2

descripció  valoració

Mampara CIMA

M2. Subministrament de mampara CIMA de Coinma o similar, fabricat en acer galvanitzat i vidre laminat. Dimensions a mida. Mampara d’ecodisseny amb criteris de fabricació sostenibles i materials reciclables. Per a divisions d’espais amb vidre continu. Té una gran lleugeresa visual. Formada per una estructura d’acer galvanitzat revestida per perfils d’alumini. Els vidres s’allotgen en un estilitzat perfil amb un sistema d'anivelladors integrats i s’uneixen entre si per mitjà d’un film transparent adhesiu. Perimetralment, es col•loca una junta per assegurar un perfecte aïllament acústic.

Opcional: També s’ha incorporat un “mòdul MT registrable”, per gestionar canalitzacions.

Coinma

Vitoriabidea, 4
01010 Vitoria-Gasteiz, Pais Vasco - Spain
T. +34 945 24 16 16
F. +34 945 24 06 37
info@coinma.com
Mampara divisòria R66

Mampara divisòria R66

Disseny: Office Systems
Empresa: Ofimatic
Material: Alumini extruït i vidre
Dimensions: 34x32x3000 mm
Preu orientatiu: 93 €/m2

descripció  valoració

Mampara divisòria R66

M2. Subministrament de mampara divisòria model R66 d’Office Systems o similar, fabricada amb alumini extruït i vidre laminat. Dimensions 34x32x3000 mm. Mampara formada per un perfil extruït rectangular fixat al terra i al sostre. Sistema d’ancoratge interior que garanteix el bloqueig a pressió del vidre contra les gomes d’insonorització assegurant les màximes prestacions acústiques entre el vidre i el perfil. Amb un sol disseny d’un perfil minimal es pot crear tot tipus de divisions i espais interior incorporant totes les solucions constructives.

Opcional: Perfil per vidre temprat simple o per parets opaques compostes. Permet l’ incorporació de portes batents de vidres o cegues (amb o sense marc perimetral) i portes corredisses cegues o de vidre amb el sistema de guia integrat en el propi perfil superior. Materials tancament de fusta, lacats o laminats.

Ofimatic

C/ Huelva 14 Nave
08940 Cornellá, Barcelona - España
T. (+34) 902 307 171
F. (+34) 934 750 055
ofimatic@ofimatic.es