Xapa col·laborant MT 100

Xapa col·laborant MT 100

Disseny: Hiansa
Empresa: Hiansa
Material: Acer galvanitzat
Dimensions: 675x1000x1 mm
Preu orientatiu: 33,80 €/m2

descripció  valoració

Xapa col·laborant MT 100

M2. Subministrament de xapa col•laborant MT-100 de Hiansa o similar, fabricada en acer galvanitzat. Dimensions 675x1000 mm amb un gruix de xapa d’1 mm. Pes específic de l'acer 78,5 kN/m3. Número de greques per ml de forjat 4,44. Límit elàstic >240 N/mm2. Resistència a tracció màxima 345 N/mm2. Recobriment de zinc a les dues cares.

Opcional: Dimensions gruix de xapa de 0,8 i 1,2 mm.

Hiansa

Pol. Ind. Dehesa de las Cigüeñas, S/N
14420 Villafranca. Córdoba, Andalucia - Spain
T. 957198900
comercial@hiansa.es
Xapa col•laborant Eurocol 60

Xapa col•laborant Eurocol 60

Disseny: Europerfil
Empresa: Europerfil
Material: Acer galvanitzat
Dimensions: 904x14000x60 mm
Preu orientatiu: 43,85 €/m2

descripció  valoració

Xapa col•laborant Eurocol 60

M2. Subministrament de xapa col•laborant Eurocol 60 d'Europerfil o similar, fabricada en acer galvanitzat. Dimensions 904x14000x60 mm amb un gruix d’1 mm. És per a sostres d'11 cm de gruix total, per a una sobrecàrrega (ús + permanents) de 4 a 5 kn/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia de 1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigó per a forjats amb elements resistents industrialitzats. Xapa obtinguda pel estirat i plegat d'una làmina. La xapa desplegada pot ser emprada com armadura i encofrada.

Opcional: Gruix de la xapa 0,75/1/1,2 mm.

Europerfil

Av. de la Granvía, 179
08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, Catalunya - Spain
T. +34 93 261 63 33
F. +34 93 261 63 38
tecnic@europerfil.es
Cablejat de postensat MUNB 1/0,6”

Cablejat de postensat MUNB 1/0,6”

Disseny: MeKano4
Empresa: MeKano4
Material: Acer i polietilè
Dimensions: 134x135x73 mm
Preu orientatiu: 43,85 €/m

descripció  valoració

Cablejat de postensat MUNB 1/0,6”

M. Subministrament cablejat de postensat model MUNB 1/0,6” de MK4 o similar, fabricat amb acer i polietilè. Dimensions 134x135x73 mm. Ancoratge actiu amb cordó de 0,6” no adherent (unbonded) de 1860 MPa de resistència, recobert amb grassa dins d’una beina de polietilè HDPE. Element de fàcil instal•lació, llibertat de moviment adequat per a traçats complexos, poca fricció i econòmic. La grassa el protegeix contra la corrosió i per tant és molt durador. Amb aquest sistema es poden tenir lloses de menor espessor, estructures més lleugeres, així augmentant la velocitat de construcció.

Opcional: Cordó de 0,5” o 0,6”

MeKano4

P.I. Can Nadal c/ Can Nadal s/n Nau 1-A
08185 Lliçà de Vall, Barcelona - Spain
T. (+34) 938 63 42 50
F. (+34) 938 43 83 99
mk4@mekano4.com