Aïllament ignífug pintura Promat WIP

Aïllament ignífug pintura Promat WIP

Disseny: Promat Iberica
Empresa: Promat Iberica
Material: Pintura base d'aigua
Dimensions: 20 kg/u
Preu orientatiu: 11,22 €/kg

descripció  valoració

Aïllament ignífug pintura Promat WIP

M2. Subministrament d’aïllament pintura Promat WIP de Promat Iberica o similar, fabricat en base aigua. Dimensions 20 kg/u. Pintura intumescent per la protecció al foc de pilars i bigues. Pintura no tòxica ni perillosa per el medi ambient, d’acord als criteris de la C.E., Directiva 67/548, aquest producte no es perillós ni per la salut ni per l’entorn. Aplicable com a recobriment en pilars, bigues, tensors, encavallades, corretges, etc. Per aplicacions en interior que no estiguin exposats permanentment a altes humitats o gasos agressius. S’aplica amb pistola air-less. Color: blanc. Pes específic 1,3 gr/c.c. Consum 2,2 kg/mm. Volum de sòlids 60%. Temps de secat (20ºC, 60% Th) 24 h.(aprox). Repintat 12h. Segons condicions ambientals.

Opcional: Aplicació brotxa o corró.

Promat Iberica

Velázquez, 41 - 2ªPlanta
28001 Madrid, Madrid - Spain
T. +34 917 811 550
F. +34 915 751 597
info@promat.es
Aïllament ignífug vernís satinat C-Therm Varnis

Aïllament ignífug vernís satinat C-Therm Varnis

Disseny: Valentine
Empresa: Valentine
Material: Vernís
Dimensions: 18,5 m2/l a 20 µm
Preu orientatiu: 23,21 €/l

descripció  valoració

Aïllament ignífug vernís satinat C-Therm Varnis

L. Subministrament de vernís setinat model C-Therm Varnish Satin de Valentine o similar, fabricat amb vernís ignífug setinat. Dimensions 18,5 m2/l a 20 µm. Acabat del vernís intumescent C-Therm Lac. Facilitat d’aplicació. Sense límit de repintat. Aplicable sobre el C-Therm Lac, fustes, parets, sostres, aglomerats i contraxapats interiors. Incolor. Components 1. Sòlids en volum 37% (segons fórmula). Pes específic 0,97 g/ml. Gruix (sec) recomanat 20 µm per capa. Número de capes 1. Mètode d’aplicació amb pistola convencional. Temps de secat a 20ºC i 20 µm 2 hores (secat al tacte) i 6 hores (total). Repintat 16 hores mínim i màxim il•limitat.

Opcional: Mètode d’aplicació també amb airless, brotxa i corró. (Els temps de secat depenen de la temperatura, ventilació i gruix de la pel•lícula).

Valentine

Riera Seca 1. Polígono Industrial Can Milans
08110 Montcada i Reixac, Catalunya - Spain
T. +34 93 565 66 00
F. +34 93 564 82 54
comercialweb@valentine.es
Aïllament ignífug esmalt C-Therm Enamel W940

Aïllament ignífug esmalt C-Therm Enamel W940

Disseny: Valentine
Empresa: Valentine
Material: Esmalt acrílic
Dimensions: 20 kg/l
Preu orientatiu: 18,15 €/l

descripció  valoració

Aïllament ignífug esmalt C-Therm Enamel W940

L. Suministro de aislamiento esmalte modelo C-Therm Enamel W940 de Valentine o similar, fabricado con esmalte acrílico. Dimensiones 20 kg / l. Peso específico 1,250 g / ml. Esmalte de acabado monocomponente. Propiedades: Esmalte ignífugo de acabado cáscara de huevo, buena resistencia en ambientes marítimos e industriales de media agresividad, acabado en sistemas de pintado al agua, facilidad de aplicación y rápido secado y, sin límite de repintado. Aplicable en estructuras metálicas para protección contra el fuego. Color blanco. Aplicación: pistola convencional y airless. Tiempo de secado a 20 º C y 30μm: manipulación 1h. 30 min. Endurecimiento 12-16 h.

Opcional: Colores bajo demanda. Método de aplicación con brocha y rodillo. (El tiempo de secado depende de la temperatura, ventilación y espesor de la película).

Valentine

Riera Seca 1. Polígono Industrial Can Milans
08110 Montcada i Reixac, Catalunya - Spain
T. +34 93 565 66 00
F. +34 93 564 82 54
comercialweb@valentine.es