Fals sostre guix laminat acústid D127

Fals sostre guix laminat acústid D127

Disseny: Knauf
Empresa: Knauf
Material: Guix laminat i fibra de vidre
Dimensions: 1998x1188x12,50 mm
Preu orientatiu: 35 €/m2

descripció  valoració

Fals sostre guix laminat acústid D127

M2. Subministrament de fals sostre de plaques de guix laminat acústic model D127 de Knauf o similar, fabricat amb guix laminat i fibra de vidre. Dimensions 1998x1188x12,50 mm. Plaques microperforades i formades per una placa Knauf Delta amb perforació circular rectilínia 6/18R de 2000x1200 mm i de 12,5 mm de gruix, amb un vel de fibra de vidre al dors, una manta de fibra mineral 20 mm de gruix i 20 kg/m3 de densitat i una làmina d’alumini de 30 micres, cargolat a l'estructura metàl•lica d’acer galvanitzat de mestres primàries 60x27x0,6 mm modulades a 1000 mm i suspeses al sostre o element suport mitjançant barres combinades cada 900 mm i mestres secundàries fixades perpendicularment a les primàries, amb modulació de 320 mm.

Knauf

Am Bahnhof 7
D-97346 Iphofen, Bayern - Germany
T. +49 (9323) 31-0
F. +49 (9323) 31-277
zentrale@knauf.de
Fals sostre guix laminat Rigiton 8/18

Fals sostre guix laminat Rigiton 8/18

Disseny: Placo
Empresa: Saint-Gobain Placo Ibérica SA
Material: Guix laminat
Dimensions: 1188x1998x12,5 mm
Preu orientatiu: 25,92 €/m2

descripció  valoració

Fals sostre guix laminat Rigiton 8/18

M2. Subministrament de fals sostre de guix laminat model Rigiton 8/18 de Saint-Gobain Placo Ibérica SA o similar, fabricat amb guix laminat. Dimensions 1188x1998x12,5 mm. Perforació ø8 mm amb una superfície perforada de 19,8%. Classificació Euroclass A2-s1, d0. Estabilitat dimensional amb humitat relativa constant en l’aire màxima de 70%. Amb 4 cantells rectes. Coeficient del material segons DB HR 0,70. Pes aproximat de 10 kg/m2. Admet qualsevol tipus de pintura.

Opcional: Altura del plenum de 50 mm o de 200 mm.

Saint-Gobain Placo Ibérica SA

Pº de la Castellana, 77 1ª-2ª Planta
28046 Madrid, Madrid - Spain
T. +34 902 253 550
F. +34 902 296 226