Morter ignífug Igniver

Morter ignífug Igniver

Disseny: Placo Saint-Gobain
Empresa: Saint-Gobain Placo Ibérica SA
Material: Guix, vermiculita i additius especials
Dimensions: 18 kg/u
Preu orientatiu: 9,29 €/u

descripció  valoració

Morter ignífug Igniver

U. Subministrament d’aïllament ignífug amb morter model Igniver de Saint-Gobain Placo Ibérica SA o similar, fabricat amb guix, vermiculita i additius especials. Dimensions 18 kg/u. Morter formulat especialment per la protecció contra el foc d’estructures metàl•liques entre 15 i 180 minuts. Reacció al foc de A1. Densitat de 745 kg/m3. El pH 12. Resistència a la compressió de >2 N/mm2 i a la flexió de >1 N/mm2. Conductivitat tèrmica de 0,22 W/mK. Temperatura d’aplicació >5ºC. Aplicable com a protecció d’estructures metàl•liques no exposades a la intempèrie com: Bigues, pilars, suports i encavallades. Avantatges: facilitat en la mescla i aplicació, material respectuós amb el medi ambient ( no conté fibres i no es nociu per la salut). Bona qualitat d’acabat i, posteriorment pot ser pintat. Possible aplicació en formes regulars o arrodonides. La temperatura recomanada per l’aplicació es troba entre 5ºC i 40ºC.

Opcional: L’acabat rugós, llis i/o pintat.

Saint-Gobain Placo Ibérica SA

Pº de la Castellana, 77 1ª-2ª Planta
28046 Madrid, Madrid - Spain
T. +34 902 253 550
F. +34 902 296 226
Aïllament ignífug morter Tecwool F

Aïllament ignífug morter Tecwool F

Disseny: Tecresa Protección Pasiva
Empresa: Tecresa Protección Pasiva
Material: Ciment, llana de roca i additius
Dimensions: 25 kg/u
Preu orientatiu: 0,72 €/kg

descripció  valoració

Aïllament ignífug morter Tecwool F

Kg. Subministrament d’aïllament morter Tecwool F de Tecresa Protección Pasiva o similar, fabricat amb ciment, llana de roca i additius. Dimensions 25 kg/u. Concebut especialment per la protecció contra el foc de tot tipus d’estructures i paràmetres que es presenten en construcció. Adaptable a una gran varietat de suports, inclús quan aquests estan exposats a vibracions o moviments d’assentament. No es fissura ni s’esquerda degut a la seva gran adherència i flexibilitat. Característiques excepcionals en absorció sonora i en absorció acústica en càmera reverberant. El seu valor de conductivitat tèrmica (0,061 W/mk) fa que el morter actuí com un excel•lent aïllament tèrmic. Resistent als fongs, a la flexió (0,15 Mpa 28 dies), a la compressió (0,19 Mpa 28 dies)i al vent. Adherència 0,011 N/m2. Comercialització en sacs de 25 kg en palets de 600 kg.

Tecresa Protección Pasiva

Margarita Salas, 30
28918 Leganés, Madrid - Spain
T. +34 914 282 260
F. +34 914 282 262
tecresapp@tecresa.es