Revestiment formigó Grigio Vibrato

Revestiment formigó Grigio Vibrato

Disseny: Ivanka Studio
Empresa: Ivanka
Material: Formigó
Dimensions: 800x800x15 mm
Preu orientatiu: 75,20 €/m2

descripció  valoració

Revestiment formigó Grigio Vibrato

M2. Suministro de revestimiento prefabricado de hormigón Grigio Vibrato de Ivanka o similar, fabricado con hormigón. Dimensiones 800x800x15 mm. Con imprimación de resina de protección. Tolerancias: espesor ± 7%, ortogonalidad ± 1%, planeidad ± 0.5%, absorción ± 0.5%. Resistencia a la flexión 10,4 MPa. Resistente al hielo según unían 13748. Resistencia a la compresión 73 MPa. No varía con los rayos UV.

Opcional: Dimensiones 800x266x15 y 266x266x15 mm.

Ivanka

Bulcsú utca 13.
H-1134 Budapest, Budapest - Hungary
T. +36203985511
info@ivanka.hu
Revestiment formigó Natura

Revestiment formigó Natura

Disseny: Euronit
Empresa: Euronit
Material: Formigó
Dimensions: 3100x1250x8 mm
Preu orientatiu: 82,50 €/m2

descripció  valoració

Revestiment formigó Natura

M2. Subministrament de revestiment prefabricat de formigó model Natura d'Euronit o similar, fabricat amb formigó. Dimensions màximes 3100x1250x8 mm. Pes del panell 15 kgs/m2 aprox. Inclou cantells impregnats amb segellador. Categoria A2 (incombustible), segons norma EN 13501-1, A2-S1-DO (DIN 4102). Composició: ciment, replens minerals, fibres de reforç orgàniques, pigments en massa, additius, dispersió semitransparent acrílica a la cara vista i revestiment acrílic anti-humitat a la cara posterior.

Opcional: Gruix de 12 mm.

Euronit

Muntaner, 393
08021 Barcelona, Catalunya - Spain
T. +34 901 502 085
consulta@euronit.es
Panell prefabricat GRC Stud-Frame

Panell prefabricat GRC Stud-Frame

Disseny: Panelco GRC
Empresa: Panelco GRC S.A
Material: Formigó amb fibres de vidre
Dimensions: 4000x2000 mm
Preu orientatiu: 113 €/m2

descripció  valoració

Panell prefabricat GRC Stud-Frame

M2. Subministrament de panell prefabricat GRC model Stud-Frame de Panelco GRC S.A. o similar, fabricat amb formigó i fibres de vidre. Dimensions 4000x2000 mm. Panell compost per una làmina de GRC (microformigó armat amb fibra de vidre) de 10 mm de espessor. Aquest es rigiditza amb un bastidor d’acer galvanitzat en perímetre, muntants separats una distància màxima de 60 cm i connectors de Ø8 galvanitzat donant un espessor de panell de 12 cm de color i textura llisa. El sistema de fixació es realitza amb angulars 150x100x80x8 mm galvanitzats.

Opcional: Disponible diversos formats 5000x3000 mm. Flexibilitat en acabats, colors, textures i formes.

Panelco GRC S.A

C/Quiroga Nº14
45220 Yeles, Toledo - España
T. (+34) 92 554 56 46
F. (+34) 92 554 56 77
tecnico@panelcogrc.es