Silicona estructural SSG4400 UltraGlaze

Silicona estructural SSG4400 UltraGlaze

Disseny: Momentive performance materials
Empresa: Get SL
Material: Silicona
Dimensions: 400 ml/u
Preu orientatiu: 7,85 €/u

descripció  valoració

Silicona estructural SSG4400 UltraGlaze

U. Subministrament de silicona estructural SSG4400 UltraGlaze o similar, fabricat amb silicona. Dimensions tub 400 ml. Silicona neutra bicomponent de color negre i alt mòdul especialment desenvolupada per envidrament estructural en taller. Un cop curat, presenta una excel•lent resistència a llarg termini a l'erosió natural, per temperatures extremes, radiació ultraviolada pluja i neu, amb canvis mínims en l'elasticitat. Capacitat de moviment: +/- 12,5% tant en extensió com en compressió; Allargament de trencament 116%; VOC 27 g/L; resistència a l'esquinçament 39.1 ppi, resistència a la tracció 141 psi (0,97 MPa), duresa duròmetre (tipus A) 40; velocitat de curat 10-60 min. Variant les proporcions dels seus components és possible ajustar les condicions de curat. S'aplica fàcilment a pressions de bombament baixes i és compatible amb els segellants de silicona GE per a vidre aïllant.

Opcional: Colors disponibles gris i negre.

Get SL

Casp, 130, 3º 9ª
08013 Barcelona - Spain
T. +34 932 452 845
F. +34 934 873 236
csmomentive@getsl.com
Aïllament sistema juntes dilatació Neodyl

Aïllament sistema juntes dilatació Neodyl

Disseny: Siplast
Empresa: Siplast
Material: Betum elastòmer
Dimensions: 10000x500x5 mm
Preu orientatiu: 21,10 €/m

descripció  valoració

Aïllament sistema juntes dilatació Neodyl

M. Subministrament de sistema d’aïllament de juntes de dilatació model Neodyl de Siplast o similar, fabricat amb betum elastòmer. Dimensions 10000x500x5 mm. Sistema composat d’una Banda Neodyl de betum elastòmer de 33 cms i un Cordó Neodyl de 10 ml i un dispositiu de protecció. La Banda Neodyl no té armadura, conferint una gran elasticitat al sistema. Les membranes són soldables amb bufador de propà, fàcil de realitzar i atorga un resultat fiable. El sistema és adaptable a tots els suports, els components són flexibles i robustos i, els gruixos són òptims. Pes mínim d’un rotllo de 10000 mm: 20 kg i 31 kg. Aspecte: dos cares revestides amb fibres sintètiques no teixides. Camp d’elasticitat 100% (allargament elàstic equivalent al llarg inicial). Temperatura de plegabilitat en fred: -20ºC. Resistència a l’esquinçament a 20ºC. Estabilitat tèrmica 1 mm per metre a 80ºC. Aplicable en cobertes no transitables, accessibles per manteniment, cobertes de trànsit de vehicles i cobertes enjardinades.

Opcional: Dimensions 10000x500/330x5 mm.

Siplast

1000 E Rochelle Blvd
75062 Irving, Texas - United States of America
T. +1 800 922 8800
F. +1 469 995 2205
usinformation@icopal.com