Mur prefabricat Sistema Ormak

Mur prefabricat Sistema Ormak

Disseny: Norten
Empresa: Norten
Material: Formigó i ferro
Dimensions: 1200x500x12000 mm
Preu orientatiu: 157 €/m2

descripció  valoració

Mur prefabricat Sistema Ormak

U. Subministrament de mur prefabricat Sistema Ormak de Norten o similar, fabricat amb formigó i ferro. Dimensions 1200x500x12000 mm. Inclou estreps Master al trasdós amb tirants. La sabata de fonamentació es formigona "in situ" un cop muntada la peça. Posteriorment s'executa el replè i compactat del terreny, gradualment, en tongades i sempre en sentit longitudinal del mur.

Opcional: Dimensions 2400x500x12000 mm. Revestiment dels murs amb diferents textures.

Norten


- Spain
info@nortenph.com
Mur prefabricat Sistema Master

Mur prefabricat Sistema Master

Disseny: Norten
Empresa: Norten
Material: Formigó i ferro
Dimensions: 2000x500x mm
Preu orientatiu: 173 €/m2

descripció  valoració

Mur prefabricat Sistema Master

U. Subministrament de mur prefabricat de formigó Sistema Master de Norten o similar, fabricat amb formigó i ferro. Dimensions 2000x500 mm. Inclou estreps Master al trasdós amb tirants. La sabata de fonamentació es formigona "in situ" un cop muntada la peça. Posteriorment s'executa el replè i compactat del terreny, gradualment, en tongades i sempre en sentit longitudinal del mur.

Opcional: Dimensions 2400x1200 mm. Revestiment dels murs amb diferents textures, acolorits, pedra natural o àrid projectat.

Norten


- Spain
info@nortenph.com
Mur prefabricat panells

Mur prefabricat panells

Disseny: Tensiter
Empresa: Tensiter
Material: Formigó i ferro
Dimensions: 2500x3000 mm
Preu orientatiu: 268 €/m2

descripció  valoració

Mur prefabricat panells

U. Subministrament de mur prefabricat en panells de Tensiter o similar, fabricat amb formigó i ferro. Dimensions 2500x3000 mm. Provist de contrafort al centre del trasdós del panell i de la part inferior, sobresurten les esperes de l'armadura. Es col•loquen sobre sabata de formigó i s'anclen mitjançant gàbies d'acer.

Opcional: Dimensions 1250-2500 x alçada variable (fins a 5000 mm). Revestiment en pedra, acabat del formigó en relleu.

Tensiter

Carretera de Torre del Burgo, 1
19220 Humanes, Castilla-La Mancha - Spain
T. +34 949 85 13 25
F. +34 949 85 13 34
commercial@tensiter.es