Forjat alveolar de fusta massissa Lignatur

Forjat alveolar de fusta massissa Lignatur

Disseny: Lignatur
Empresa: Lignatur AG
Material: Fusta
Dimensions: 1000x16000x120 mm
Preu orientatiu: 95 €/m2

descripció  valoració

Forjat alveolar de fusta massissa Lignatur

M2. Subministrament de forjat alveolar de fusta massissa Lignatur o similar, fabricat amb fusta. Dimensions màximes 1000x16000x120 mm i gruix màxim de 320 mm. Altes prestacions estàtiques per a un pes propi molt reduït, salva amb un cantell mínim grans llums amb elevades exigències de càrrega. En ser peces alveolars poden allotjar fàcilment les instal•lacions així com omplir amb material aïllant segons les exigències del projecte. coure trams de fins a 9 m i en endavant. Resistència al foc de fins a 90 REI. És possible deixar-les vistes però també serveixen de base per a qualsevol altre tipus d'acabat.

Opcional: Per elements en calaix, unions encadellades, dimensions: ample 200 mm, longitud màxima 12000 mm, gruixos de 120-320 mm. Per elements de superfície, unions amb llengüeta, dimensions: ample 514 i 1000 mm, longitud màxima 16000 mm, gruixos de 120-320 mm. Per elements en closca (cobertes inclinades), dimensions: ample 514 mm, longitud màxima 12000 mm, gruixos de 206 mm.

Lignatur AG

Herisauerstrasse 30
9104 Waldstatt - Switzerland
T. +41 (0) 71 353 04 10
F. +41 (0) 71 353 04 11
info@lignatur.ch
Forjat massís de fusta laminada

Forjat massís de fusta laminada

Disseny: Huttemann Holz
Empresa: Huttemann Holz Gmb
Material: Fusta
Dimensions: 440x18000 mm
Preu orientatiu: 89 €/m2

descripció  valoració

Forjat massís de fusta laminada

M2. Subministrament de forjat massís de fusta laminada de Huttemann Holz o similar, fabricat amb fusta. Dimensions 440x18000 mm. Element de fusta laminada encolada per a la construcció de forjats massissos segons DIN 1052, els cants es mecanitzen per permetre l'encaix encadellat. Càrregues entre 4,99 i 5,29 kN/m2. Fletxa màxima admissible L/300-. Qualitat de material a vista a la cara inferior, juntes discretes.

Opcional: Dimensions: 100/120/140/60 mm de gruix, 200-600 mm d'amplària, longitud fins 24000 mm. Àmplia gamma de seccions de fusta laminada de pícea.

Huttemann Holz Gmb

Industriestraße,
NRW 59939 Olsberg - Germany
T. +49 296 280 60
F. +49 296 237 25
info@huettemann-holz.de
Panell fusta Termochip Alpha

Panell fusta Termochip Alpha

Disseny: Termochip by Cup4
Empresa: Tecnifusta Enginyeria
Material: Fusta avet
Dimensions: 2440x6000x120 mm
Preu orientatiu: 75,50 €/m2

descripció  valoració

Panell fusta Termochip Alpha

M2. Subministrament de panell de fusta model Termochip Alpha MMH 10-100-16 de Tecnifusta enginyeria o similar, fabricat amb fusta d'avet i aïllament interior amb llana de roca reforçada amb una barrera de vapor. Dimensions 2440x6000x120 mm. Pes 34,3 kg/m2. Resistència al vapor d'aigua 432 MNs/g i factor de transmitància U=0,25 W/m2ºk. Nucli de llana de roca de 100 mm.

Opcional: Acabats amb encenalls de fusta i magnesita, hidròfug, guix i ciment. Gruix del panell 122, 129 i 135.

Tecnifusta Enginyeria

Clossa d'En Llop, 110.
17130 Girona, Catalunya - Spain
T. +34 972 77 00 66 / +34 63
F. +34 972 77 00 66
info@tecnifusta.com