Sistema de ventilació per demanda Healthbox

Sistema de ventilació per demanda Healthbox

Disseny: Renson
Empresa: Renson
Material: Polímer
Dimensions: 300x300x100 mm
Preu orientatiu: 1300 €/u

descripció  valoració

Sistema de ventilació per demanda Healthbox

U. Subministrament de sistema de ventilació per demanda model Healthbox de Renson o similar, fabricat amb polímers. Dimensions xxx mm. Sistema que permet l’elecció del programa de ventilació mecànica en qualsevol moment a l’interior de la vivenda amb un sol motor. Aquest sistema permet la regulació de l’ humitat, el CO2, a més de realitzar una ventilació centralitzada amb un sol motor d’extracció. Incorpora uns mòduls de regulació independents per a cada estança, amb un motor de passos que regula l’obertura per controlar el caudal d’extracció individualitzada segons les exigències establides de C02, humitat i caudal. El motor central mitjançant un petit processador, calcula el caudal necessari per a totes les estances i realitza una extracció conjunta optimitzant el sistema segons les necessitats en cada moment. El sistema pot configurar-se amb 3 mòduls de regulació fins a 6. Incorpora diferents configuracions d’extracció com per estances humides, extracció nocturna o mode cuina, on el mateix motor central funciona també d’extractor al connectar-se a la campana aconseguint una extracció de 250m3/h destinant temporalment tota la seva potencia i deixant un nivell bàsic a les restants estances de 17 m3/h. Amb el TouchDisplay podem personalitzar en cada moment el nivell de ventilació a la vivenda. El calibratge i temps de resposta del motor amb les mòduls de regulació es de uns 12 minuts, modificant el caudal necessari.

Opcional: Diverses configuracions segons necessitats. SmartZone: sense comandaments. Interruptor amb 4 posicions XVK4: Amb 4 programes establerts. TouchDisplay: amb programes establerts i medició de la qualitat interior del aire CO2.

Renson

Maalbeekstraat 10, Industriezone 2 Vijverdam
B-8790 Waregem, Vlaams Gewest - Belgium
T. +32 56 62 71 11
F. +32 56 60 28 51
info@renson.be