Sistema per mur cortina Stabalux SR 50

Sistema per mur cortina Stabalux SR 50

Disseny: Palladio Spa
Empresa: Palladio Spa
Material: Acer, acer inoxidable i vidre
Dimensions: 1480x2180 mm
Preu orientatiu: 424 €/m2

descripció  valoració

Sistema per mur cortina Stabalux SR 50

M2. Subministrament de mur cortina Stabalux SR 50 de Palladio o similar, fabricat amb acer, acer inoxidable i vidre. Dimensions 1480x2180 mm. Perfil 50x90x2 mm. El innovador tubular SR amb la canal per cargols integrat redueix els costos de disseny, fabricació i de muntatge. Per fixar el envidrament no són necessàries accions posteriors sobre el perfil. Els muntants i travessers es poden cargolar o soldar junts encara que de diferents profunditats. L'alta estabilitat de l'acer, juntament amb les parets de diferent gruix i als perfils de profunditat variable, permeten edificis de vidre excepcionalment "transparents". Sense la necessitat d'expedients estàtics addicionals és possible posar en pràctica, amb aquest sistema de tubulars, façanes de vidre en va lliure de fins a 10 metres. Les parts addicionals del sistema, com suports de vidre, ponts, etc. estan dissenyats per plaques de vidre amb un pes de fins a 690 kg. És adequat per a la instal•lació de qualsevol tipus de vidre. Amb triple vidre, pot, per exemple, assolir coeficients de U=0,92 W / mK.

Opcional: Dimensions de perfils de la sèrie SR 5050x40/90/120/150x2/3 mm.

Palladio Spa

Via A. BOITO, 25
31048 San Biagio Di Callalta, Veneto - Italy
T. +39 0422 7969
F. +39 0422 796969
Mur cortina de silicona estructural FW50+SG

Mur cortina de silicona estructural FW50+SG

Disseny: Schüco
Empresa: Schüco
Material: Alumini i vidre
Dimensions: 50x130 mm
Preu orientatiu: 250 €/m2

descripció  valoració

Mur cortina de silicona estructural FW50+SG

M2. Subministrament de mur cortina de silicona estructural FW50+SG de Schüco o similar, fabricat amb alumini i vidre. Dimensions de 50x130 mm (muntants interiors), 20 mm (junta exterior). Sistema de muntants i travessers per a vidres fins a 375 kg, tancaments fixos. Amb ruptura de pont tèrmic. Espaiadors amb dues peces d'acer inoxidable per un perímetre d'unió impermeable als gasos; envidrament amb junta de silicona anivellada o en U. Opcions variades de combinació de l'espessor del vidre interior i exterior: 6-14 mm. Coeficient de transmissió tèrmica Uf fins 0,7 W/m2K segons DIN EN ISO 1007-2, permeabilitat a l'aire classe AE segons EN 12152, estanquitat a l'aigua classe RE 1200 segons EN 12154, resistència al vent 2,0kN/m2-3,0kN/m2 segons EN 12179, sistema anti efracció fins WK3 per DIN EN V 1627, atenuació acústica fins a 48dB segons assaig. Homologació ETAG 002.

Opcional: Per vidres fins a 450 kg model FW60+SG.

Schüco

Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld, Nordrhein-Westfalen - Germany
T. +49 521 7830
F. +49 521 783451
info@schueco.com
Mur cortina Viss Basic TVS

Mur cortina Viss Basic TVS

Disseny: Jansen
Empresa: Jansen
Material: Acer inoxidable i vidre
Dimensions: 6 mm (gruix vidre)
Preu orientatiu: 190 €/m2

descripció  valoració

Mur cortina Viss Basic TVS

M2. Subministrament de mur cortina model Viss Basic TVS de Jansen o similar, fabricat amb acer inoxidable i vidre. Dimensions modulars de 2000x2500 mm. Mòdul amb silicona estructural als quatre costats, realitzat en mòduls prefabricats amb estructura autoportant, formant retícula, en perfileria d'alumini extruït, amb trencament de pont tèrmic, oculta des de l'exterior. Envidrament format per: pell exterior formada per vidre monolític temperat 8 mm., pell interior formada per doble envidrament aïllant de 6 mm., cambra d'aire 16 i lluna incolora 44.2 amb dos butirals. Pell interior de les zones cegues conformada amb panell aïllant tipus sandvitx format per doble planxa d'acer galvanitzat i prelacat amb nucli d'aïllant.

Opcional: gruix de vidre de 6 a 70 mm.

Jansen

Industriestrasse 34
CH-9463 Oberriet, St. Gallen - Switzerland
T. +41 (0)71 763 91 11
F. +41 (0)71 761 22 70
info@jansen.com