Maó de termoargila 29 Eco 3

Maó de termoargila 29 Eco 3

Disseny: Cerabrik
Empresa: Cerabrick Grupo Cerámico SA
Material: Argila cuita alleugerida
Dimensions: 247x290x190 mm
Preu orientatiu: 36.40 €/m2

descripció  valoració

Maó de termoargila 29 Eco 3

M2. Subministrament de maó de termoargila 29 Eco 3 o similar, fabricat amb argila cuita alleugerida. Dimensions 247x290x190 mm. Permet executar el tancament exterior d'una edificació amb un full únic. Muntatge amb junta horitzontal de morter de 10 a 15 mm de gruix i junta vertical encadellada seca. Revestiment de guix de 15 mm de gruix a l'interior i 15 mm de morter a l'exterior. Depenent de l'exigència de la zona climàtica la junta horitzontal s'executés contínua, interrompuda o interrompuda amb material aïllant. 20 peces/m2, espessor de paret interior 3 mm, espessor de paret exterior 5 mm; percentatge de buits 60%; resistència a la compressió 15N/mm2; reacció al foc A1; transmitància tèrmica U = 0,53 W/m2K. Peces diferents per a base, medi vertical, terminació recta, cèrcol i cantonada. Apte per a elements exteriors/interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, fàbriques estructurals.

Cerabrick Grupo Cerámico SA

Ctra. N-232, km.423
26360 Fuenmayor, La Rioja - Spain
T. +34 941 450 505
F. +34 941 450 063
cerabrick@cerabrick.com
Bloc BTC bioterre

Bloc BTC bioterre

Disseny: Promocions Bioterre S.L.U
Empresa: Promocions Bioterre S.L.U
Material: Terra granulomètrica, ciment, cal i additius naturals
Dimensions: 295x145x90 mm
Preu orientatiu: 30 €/m2

descripció  valoració

Bloc BTC bioterre

M2. Subministrament de bloc BTC BIOTERRE de Promocions Bioterre S.L.U o similar, fabricat amb terres de granulometria i composició preseleccionada, estabilitzades amb ciment, cal i adicions putzolàniques naturals. Dimensions 295x145x90 mm. Pes 7,15 kg. Resistència a la compressió 71,8 kp/cm2, a l’atracció 14,35 kp/cm2, a la flexió 10,06 kp/m2. Aïllant tèrmic. Bloc rústic massís comprimit per hiperpressió en premsa hidràulica a 100 kp/cm2.

Promocions Bioterre S.L.U

Ctra. Girona, sn.
17172 Les Planes d'Hostoles, Catalunya - Spain
T. (+34) 972 44 80 30
F. (+34) 972 44 86 00
contacto@bioterre.es