Connector Diapason per forjats acer-formigó

Connector Diapason per forjats acer-formigó

Disseny: Tecnaria
Empresa: Nou Bau
Material: Acer galvanitzat
Dimensions: Ø 12 mm
Preu orientatiu: 12 €/u

descripció  valoració

Connector Diapason per forjats acer-formigó

U. Subministrament de connector Diapason per forjats acer-formigó de Nou bau o similar fabricat en acer galvanitzat. Dimensions connector: 3 mm (gruix xapa), 55x70 mm (base), 55x100 mm (ales); claus: Ø 4,6 mm, longitud 22,5 mm, Ø cap 14 mm. El connector consisteix en un plat de planxa galvanitzada proveït d'una placa de base nervada rectangular, corbada en forma de "U" amb dues ales inclinades. A la part inclinada són presents dos orificis per a l'allotjament de dues barres d'acer transversals. Quatre claus d'alta resistència passen pels orificis presents a la placa i fixen el connector a l'estructura metàl•lica. Claus d'acer al carboni, cincadura galvànica 7 microns i resistència a la tracció 2000 MPa. Emmotllament per a la utilització en diferents tipus de planxa i realitzat per rebre barres de reforç.

Opcional: Les altures disponibles són 100 i 125 mm.

Nou Bau

Jaume Balmes, 8
08301 Mataró, Catalunya - Spain
T. +34 93 796 41 22
F. +34 93 755 31 07
noubau@noubau.com
Connector Maxi per forjats fusta-formigó

Connector Maxi per forjats fusta-formigó

Disseny: Tecnaria
Empresa: Nou Bau
Material: Acer zincat
Dimensions: Ø 12 mm
Preu orientatiu: 7,5 €/u

descripció  valoració

Connector Maxi per forjats fusta-formigó

U. Subministrament de connector Maxi per forjats fusta-formigó de Nou Bau o similar fabricat en acer zincat. Dimensions Ø 12 mm (cos), 75x50x4 mm (placa base), Ø 10 mm (cargols). Connector de pern format per una placa de base modelada en forma de grampons, proveïda de dos forats que permeten la introducció de dos cargols tirafons amb subcabeza troncocònica, cos d'acer zincat unit a la placa mitjançant recalcat en fred. L'estructura mixta resultarà més rígida i resistent i també resultaran millorats el comportament dinàmic (vibracions) i l'aïllament acústic.

Opcional: Alçades del cos disponibles: 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 i 200 mm. Longitud dels cargols disponibles: 100, 120 mm i 140 mm.

Nou Bau

Jaume Balmes, 8
08301 Mataró, Catalunya - Spain
T. +34 93 796 41 22
F. +34 93 755 31 07
noubau@noubau.com