Sistema de policarbonat autoportant Danpalon 30

Sistema de policarbonat autoportant Danpalon 30

Disseny: PalPlastic
Empresa: Pal Plastic SA
Material: Policarbonat
Dimensions: 1000x12.000x30 mm
Preu orientatiu: 70 €/m2

descripció  valoració

Sistema de policarbonat autoportant Danpalon 30

M2. Subministrament de sistema de policarbonat autoportant Danpalon 30 o similar, fabricat amb policarbonat. Les dimensions són 100x12.000x30 mm. El sistema es compon de plaques de policarbonat amb pestanyes en els seus laterals, de manera que aquestes queden unides entre si mitjançant connectors o omegues de policarbonat o alumini amb les quals s'aconsegueix una perfecta unió i estanquitat. Aquest perfil és col•locat per l'interior amarrat directament a l'estructura. Mecànica i perfectament estanc sense necessitat de recórrer a cap tipus de segellat. Classificació resistència al foc: BS2 D0. Índex d'absorció acústic de 23 dB. K=1.6W/m2ºC

Opcional: Acabat especial softlite: Amb aquest sistema aconseguim eliminar reflexos indesitjats mitjançant una protecció especial. Es pot disposar de plaques amb protecció en una de les cares o bé en ambdues. La reducció dels valors de transmissió llum per aquest acabat es reduiran al voltant del 6-8% respecte als models normals. Altres espessors: Danpalon 8, 10 i 12mm.

Pal Plastic SA

Polígono Industrial de GOIAIN
01170 Legutiano, Álava - Spain
T. 945 465 821
F. 945 465 856
palplastic@palplastic.es
Panell translúcid aïllant autoportant Kalwall

Panell translúcid aïllant autoportant Kalwall

Disseny: Litwall
Empresa: Litwall, sl
Material: Resina de polièster
Dimensions: 1500x6000x100 mm
Preu orientatiu: 290 €/m2

descripció  valoració

Panell translúcid aïllant autoportant Kalwall

M2. Subministrament de panell translúcid aïllant autoportant Kalwall o similar, fabricat en resina de polièster. Les dimensions són 1500x6000x100 mm. Compost per dues làmines de resina de polièster reforçades amb fibra de vidre unides a una estructura d'alumini amb o sense trencament de pont tèrmic. La làmina exterior és resistent als raigs UV en tota la seva massa, i la interior pot tenir resistència al foc de M1, M2 o M3. Reducció de càrregues solars i de consum energètic, control de llum solar; augment de l'aïllament tèrmic arribant fins a valors de U = 0,56 W/m2K, bona conservació de calor, resistència i transmissió lluminosa; resistència química, al foc i a l’impacta; lleugeresa: 15 kg/m2; alta vida útil i fàcil manteniment. Autoportant fins a 4 m.

Opcional: Mesures estàndard: 1200-1500x900-6000x70-100 mm. Es poden fabricar a mida i en formes corbes.

Litwall, sl

Pol. Mocholi – C/ Noain, 4. 3
1110 Noain, Navarra - Spain
T. +34 948 31 28 50
F. +34 948 31 28 70
litwall@litwall.com
Paret envà Gunitablock

Paret envà Gunitablock

Disseny: P. Claverías
Empresa: Gunitablock
Material: Policarbonat
Dimensions: 200x100x100 mm
Preu orientatiu: 120 €/m2

descripció  valoració

Paret envà Gunitablock

M2. Subministrament de paret envà model Gunitablock de Gunitablock o similar, fabricat amb policarbonat d’alta resistència. Dimensions 200x100x100 mm. Pes 336 g/u. Pot ser reutilitzat fins a 30 vegades. Permet el pas d’instal•lacions interiorment. Muntatge en sec.

Opcional: Pot ser translúcid (7 colors), opac (8 colors) o fosforescent (4 colors).

Gunitablock

La Sagrera, 173 bis
08027 Barcelona, Catalunya - Spain
T. 933 529 311
F. 934 086 601
infoBarcelona@gunitablock.com