Sistema d’il•luminació per fibra òptica

Sistema d’il•luminació per fibra òptica

Disseny: Parans
Empresa: Espacio Solar
Material: Fibra òptica i alumini
Dimensions: A mida
Preu orientatiu: Según proyecto

descripció  valoració

Sistema d’il•luminació per fibra òptica

U. Subministrament de sistema de il•luminació interior mitjançant fibra òptica model Parans de Espacio Solar o similar, fabricat amb fibra òptica i alumini. Dimensions a mesura. En aquest sistema, la llum es recull mitjançant panells de captació solar en el edifici i es transporten a través de cables de fibra òptica fins les lluminàries Parans, que combinen llum directa verticals i llum difusa ambiental. El captador està format per una capa fixa i altra mòbil de lents que recullen la llum solar. La capa motoritzada segueix el moviment del sol mitjançant un microordinador connectat a un sensor solar. Les fibres de vidre de PMMA, s’agrupen en mànegues de 25 mm de diàmetre i permet transportar la llum fins una distància de 15m, donat que la pèrdua d’intensitat de llum visible es de 4.6% per metre.

Opcional: Panell solar, lluminària solar directa i lluminària solar directa mes difusa.

Espacio Solar

C/ dels Vergós, 11
08017 Barcelona, Catalunya - Spain
T. +34 934 090 359
F. +34 934 090 358
info@espaciosolar.com