Placa alveolar P-20

Placa alveolar P-20

Disseny: Gilva
Empresa: Gilva
Material: Formigó
Dimensions: 1230x1230x200 mm
Preu orientatiu: 30,54 €/m2

descripció  valoració

Placa alveolar P-20

M2. Subministrament de placa alveolar model P-20 de Gilva o similar, fabricada amb formigó HA-25. Dimensions 1230x1230x200 mm. Placa alveolar pretensada per a la execució de forjats sense necessitat d'apuntalament aconseguint grans llums sense pilars entremitjos. El forjat es completa amb la col•locació de les armadures de negatius, la malla electrosoldada i la capa de compressió.

Gilva

Carretera de Alcañiz s/n
44570 Teruel. Zaragoza, Aragón - Spain
T. +34 978 846 160
F. +34 978 847 822
comercialgilva.com
Llosa pretensada prefabricada

Llosa pretensada prefabricada

Disseny: Gilva
Empresa: Gilva
Material: Formigó pretensat i ferro
Dimensions: 1230x200 mm
Preu orientatiu: 37,36 €/m2

descripció  valoració

Llosa pretensada prefabricada

M2. Subministrament de llosa pretensada prefabricada de Gilva o similar, fabricada amb formigó i acer armat. Dimensions 1230x200 mm. Cantells bisellats, armada i tallada amb serra automàtica segons longitud, un cop aconseguida la resistència esperada. Fabricada amb formigó tipus HP-40 a HP-50. Tendons pretensats formats per cables o filferros d'acer de tipus Y1570C a Y71860C, i de diàmetres de 5 mm, 9,5 mm, 12,9 mm i 15,2 mm. Totes les plaques es poden dissenyar per a situacions estàtiques i dinàmiques. Es poden fabricar amb una resistència al foc de 60 a 240, en funció del tipus de placa i de les proteccions addicionals que s'utilitzin.

Gilva

Carretera de Alcañiz s/n
44570 Teruel. Zaragoza, Aragón - Spain
T. +34 978 846 160
F. +34 978 847 822
comercialgilva.com
Forjat plaques alveolars

Forjat plaques alveolars

Disseny: Hormipresa
Empresa: Hormipresa, SA
Material: Formigó i ferro
Dimensions: 840x200 mm
Preu orientatiu: 30 €/m2

descripció  valoració

Forjat plaques alveolars

M2. Subministrament de plaques alveolars pretensades d'Hormipresa o similar, fabricades amb formigó i ferro. Dimensions 840x200 mm. Formigó tipus HP-40 a HP-50. Tendons pretensats de cables o filferros d'acer de qualitat tipus Y1570C a 71860C màxim i des de 1.570 a 1.860 N/mm2 de diàmetres 5-9,5-12,9 i 15,2 mm. Cantells biselats i acabat llis de pista metàl•lica.

Opcional: Dimensions 840x160-200-250-300 mm. Poden tenir entre REI 60 a una REI 240.

Hormipresa, SA

C. León XIII, 24
08022 Barcelona , Catalunya - Spain
T. +34 934 470 322 / +34 933
F. +34 933 339 801
comercial@hormipresa.com