Fals sostre alumini Alucobond

Fals sostre alumini Alucobond

Disseny: 3A Composites
Empresa: 3A Composites
Material: Alumini i polietilè
Dimensions: 8000x2050 mm
Preu orientatiu: 55 €/m2

descripció  valoració

Fals sostre alumini Alucobond

M2. Subministrament de fals sostre exterior model Alocubond de 3A Composites o similar, fabricat amb alumini i polietilè. Dimensions 8000x2050 mm. Format per safates de panell composite de 4 mm. de gruix total, compost per dues làmines d'alumini d'aliatge EN AW-5005-A (AlMg1) de 0,5 mm. i un nucli central de polietilè (PE) segons classe de reacció al foc segons CTE-DB-SI-2.1. Acabat de la cara exterior lacat en qualitat PVDF, en acabat a decidir segons cartes de colors del fabricant Standard, Spectra, natural o Anoditzat Look, amb film plàstic de protecció, i cara interior en brut (mill finish). Panells disposats conformant safates horitzontals amb la modulació, amb plecs en els seus quatre costats de 35mm. Les safates es reforçaran per l'interior amb un perfil transversal d'alumini,. Safates suspeses d'una perfileria disposada al llarg de les juntes entre safates mitjançant peces puntuals de penjament cada 500mm. S'observaran les precaucions pertinents en els punts amb risc de parell galvànic per contacte acer-alumini. El panell compleix CTE-DB-HS-3, pel que fa a l'emissió de substàncies perilloses. S'exigirà la Declaració Ambiental (Environmental Product Declaration, ACS) del material.

Opcional: Dimensions 2000-8000x1000-1250-1500-1575-1750-2050 mm. Acabat alumini i mineral (Plus)

3A Composites

Hinterbergstrasse 20
6330 Cham, Zug - Switzerland
T. +41 41 757 70 00
F. +41 41 757 70 01
Fals sostre alumini Alucore

Fals sostre alumini Alucore

Disseny: 3A Composites
Empresa: 3A Composites
Material: Alumini i niu d'abella d'alumini
Dimensions: 8000x1500 mm
Preu orientatiu: 55-80 €/m2

descripció  valoració

Fals sostre alumini Alucore

M2. Suministrament de fals sostre model Alucore de 3A Composites o similar, fabricat amb alumini i niu d'abella d'alumini. Dimensions 8000x1500 mm. Format a base de planxes de panell de niu d'abella de 15mm. de gruix total, format per dues làmines d'alumini d'1 mm i un nucli central de niu d'abella d'alumini. Acabat cara exterior lacat en qualitat PVDF, en color carta fabricant, amb film plàstic de protecció, i el de la cara interior lacat en color Platinum White. Subestructura de penjament formada a base de perfils horitzontals d'alumini extruït, previstos de junta de dilatació, col•locats i degudament fixats a la estructura portant. La separació entre aquests perfils serà la corresponent en funció de la disposició i dimensions dels panells. El sistema de penjament contemplarà la fixació de peces o bastidors per la cara posterior de les planxes, que es fixaran a la subestructura anterior. Apte per modular. Compleix CTE-DB-HS-3, en relació a la emissió de substàncies perilloses.

Opcional: Dimensions 2000-8000x1250-1500 mm. Acabat exterior gamma colors fabricant.

3A Composites

Hinterbergstrasse 20
6330 Cham, Zug - Switzerland
T. +41 41 757 70 00
F. +41 41 757 70 01
Fals sostre acer galvanitzat Vektron Clip-in

Fals sostre acer galvanitzat Vektron Clip-in

Disseny: Kreon
Empresa: Kreon
Material: Acer galvanitzat
Dimensions: 600x600 mm
Preu orientatiu: 50 €/m2

descripció  valoració

Fals sostre acer galvanitzat Vektron Clip-in

M2. Subministrament de fals sostre acer galvanitzat model Vektron Clip-in de Kreon o similar, fabricat amb acer galvanitzat, acabat gris Kreon. Dimensions 600x600 mm. Les plaques perforades incorporen una membrana d’absorció acústica a escollir segons requeriments acústics. Instal•lació sobre perfileria Clip-in graduable.

Opcional: Planxa d’acer galvanitzada, acer inoxidable o zinc. Dimensions 600-600-625-750x600-1200-625-750 mm. Consultar per altres colors i dimensions.

Kreon

Industrieweg Noord 1152
3660 Opglabbeek, Vlaams Gewest - Belgium
T. +32 89 8197 80
F. +32 89 8197 90
mailbox@kreon.com