Biga acer Deltabeam

Biga acer Deltabeam

Disseny: Hormipresa
Empresa: Hormipresa, SA
Material: Acer
Dimensions: 300x300 mm
Preu orientatiu: 220 €/m

descripció  valoració

Biga acer Deltabeam

M. Subministrament de biga metàl•lica Deltabeam d'Hormipresa o similar fabricada en acer. Dimensions 300x300 mm. Té una excel•lent rigidesa torsional a causa de la seva secció en calaix.

Opcional: Dimensions 200-600x200-500 mm. Si el projecte ho requereix, la seva ànima vertical pot ser protegida del foc.

Hormipresa, SA

C. León XIII, 24
08022 Barcelona , Catalunya - Spain
T. +34 934 470 322 / +34 933
F. +34 933 339 801
comercial@hormipresa.com
Biga metàl·lica reforç NBn-180

Biga metàl·lica reforç NBn-180

Disseny: Nou Bau
Empresa: Nou Bau
Material: Acer inoxidable
Dimensions: 334x180x2,5 mm
Preu orientatiu: 150 €/m

descripció  valoració

Biga metàl·lica reforç NBn-180

M. Subministrament de biga metàl•lica de reforç model NBn-180 de Nou Bau o similar, fabricada en acer inoxidable. Dimensions 335x180 i gruix 2,5 mm. Formada per xapa laminada en fred amb acer AISI 304 (X5CrNi18-10) per a condicions normals d'estructura austenítica. Resistència a la tracció >500 N/mm2, límit elàstic al 2% >290 N/mm2, allargament en rutura >45%, duresa <215 HRB.

Opcional: Model NBn-120,140,160,200,220 amb gruixos de planxa de 1,5 a 3 mm. Fabricació acer galvanitzat.

Nou Bau

Jaume Balmes, 8
08301 Mataró, Catalunya - Spain
T. +34 93 796 41 22
F. +34 93 755 31 07
noubau@noubau.com
Biga metàl•lica alveolar Angelina

Biga metàl•lica alveolar Angelina

Disseny: ArcelorMittal
Empresa: AcerloMittal
Material: Acer inoxidable
Dimensions: 270x449,6 mm
Preu orientatiu: 125 €/m

descripció  valoració

Biga metàl•lica alveolar Angelina

M. Subministrament de biga metàl•lica alveolar model Angelina de AcerloMittal o similar, fabricada amb acer inoxidable. Dimensions 270x449,6 mm. Formada a partir de perfils H o I amb un tall longitudinal en el ànima seguint una línia sinusoïdal, quedant dues parts que es desfasen i es solden. Aquest tipus de biga te un cantell 1.5 vegades el perfil d’origen, reduint el pes i augmentant la altura. A més de permet el pas d’instal•lacions a través dels alvèols.

Opcional: Model IPE A i O de 200 fins 330. Model HE A, AA, B i M de 260 fins 360. Model HD 260x54,1 fins 400x626. Disponibilitat en corbat, contrafletxat o la fabricació de bigues híbrides.

AcerloMittal

C/ Mestral, s/n
08150 Parets del Vallès, Barcelona - España
T. (+34) 93 223 46 71
isidoro.cartas@acerlormittal.com