Forjat de fusta laminada
Forjat de fusta laminada RCR Arquitectes. Casa per un fotògraf   Descarregar 
Forjat mixte d'acer i formigó
Forjat mixte d'acer i formigó RCR Arquitectes. Casa entremurs © P.Sau   Descarregar