Escala prefabricada recta

Escala prefabricada recta

Disseny: Hanson
Empresa: Hanson Heidelberg Cement Group
Material: Formigó armat
Dimensions: Segons projecte
Preu orientatiu: 39 €/m3

descripció  valoració

Escala prefabricada recta

M3. Subministrament d'escala prefabricada recta de Hanson o similar, fabricada amb formigó armat. Dimensions segons projecte. Escala de tram recte, dimensionada d'acord amb les sol•licitacions estructurals i les especificacions del client. Resistència al foc d'una hora, classificacions més altes quan especificat. Sense apuntalaments o encofrats costosos, la inversió contínua en motlles ajustables significa que es poden satisfer la majoria dels requisits de forma ràpida i econòmica. Fabricació precisa, control de qualitat, instal•lació ràpida i directa, accés immediat per al seguiment de les operacions.

Hanson Heidelberg Cement Group

Chaussée de la Hulpe, 185
1170 Brussels - Belgium
T. +32 267 834 22
F. +32 267 832 02
dominika.madej@heidelbergcement.com
Escala prefabricada compensada

Escala prefabricada compensada

Disseny: Arriko
Empresa: Arriko SA
Material: Formigó armat
Dimensions: Segons projecte
Preu orientatiu: 56 €/m3

descripció  valoració

Escala prefabricada compensada

M3. Subministrament d'escala prefabricada compensada de Arriko o similar, fabricada amb formigó armat. Dimensions segons projecte. Escala compensada, dimensionada d'acord amb les sol•licitacions estructurals i les especificacions del client. Sentit de gir: dreta o esquerra; alçada entre plantes: lliure sempre que sigui múltiple del mòdul 175 mm (admissible variació de 30 mm); nivell de suport: pot instal•lar a qualsevol tipus de paviment (20 a 60 mm).

Opcional: Vuit tipus bàsics i gran quantitat de variants.

Arriko SA

Lugar Araya, 8
01250 Asparrena, País Vasco - Spain
T. + 34 945 304 026
F. + 34 945 304 251
teknika@arriko.com