Coberta plana no transitable Texlosa

Coberta plana no transitable Texlosa

Disseny: Texsa
Empresa: Texsa
Material: Formigó, betum i poliestirè
Dimensions: A mida
Preu orientatiu: 42,23 €/m2

descripció  valoració

Coberta plana no transitable Texlosa

M2. Subministrament de coberta plana no transitable invertida monocapa acabat amb rajola aïllant model Texlosa de Texsa o similar, fabricat amb formigó, betum i aïllants. Sistema format per pendents amb formigó cel•lular d’espessor mig 5 cm, amb acabat endurit; membrana impermeabilitzant monocapa no adherida formada per làmina de betum plastomètric APP amb una armadura de film de polietilè coextrusionat tipus MORTERPLAS PE 4kg. designació: LBM-40-PE; Capa separadora de polipropilè-polietilè amb una resistència a la perforació de 525 N tipus TERRAM 500; Capa d’acabament amb rajola aïllant formada per una capa d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 40 mm d’espessor autoprotegida per la cara superior amb un gruix de morter porós de 35 mm d’espessor tipus TEXLOSA R.

Opcional: Espessor variable d’aïllament: 40-50-60-70-80 mm en funció de zones del CTE. Sistemes de desguàs i juntes de dilatació desenvolupades per el fabricant.

Texsa

C/ Ferro, 7- Polígon Can Pelegrí
08755 Castellbisbal. Barcelona , Catalunya - Spain
T. +34 93 635 14 00
F. +34 93 635 14 80
texsa@texsa.com
Teula fotovoltaica Solesia

Teula fotovoltaica Solesia

Disseny: Eternit
Empresa: Eternit
Material: Cèl•lules de silici i vidre
Dimensions: 1524x450x4,5 mm
Preu orientatiu: 178 €/u

descripció  valoració

Teula fotovoltaica Solesia

U. Subministrament de teula fotovoltaica model Solesia de Eternit o similar, fabricada amb cèl•lules de silici monocristal•lí i vidre laminat trempat. Dimensions 1524x450x4,5 mm. Sistema fotovoltaic innovador que s’integra completament en les cobertes de pissarra de fibrociment Eternit sense necessitat de complements per assegurar l’estanquitat. El vidre és antireflectant i no té marc. Energia fotovoltaica obtinguda 36 Wc per peça i 139 Wc/m2.

Opcional: Dimensions 1470-1524x400-450x4,5

Eternit

rue de l'Amandier 3
78540 Vernouillet - France
T. +33 1 39796060
F. +33 1 39796223
Coberta rodons acer i grava

Coberta rodons acer i grava

Disseny: Lagares Produccions de Disseny, SL
Empresa: Metàl·liques Olot, S.L.U.
Material: Ferro i graves
Dimensions: 3000x1000 mm
Preu orientatiu: 360 €/m2

descripció  valoració

Coberta rodons acer i grava

M2. Subministrament de coberta d’acer i grava de Lagares o similar, fabricada amb rodons d’acer corrugat i graves. Dimensions màximes 3000x1000 mm i gruix ø10-20 mm. Formada per platines d’acer recolzades i/o fixades sobre estructura sòlida. Separació màxima entre rodons de 15 mm. Àrids de 10-35 mm. Col•locats previ soldat, reomplert posterior amb ø3-15 mm.

Metàl·liques Olot, S.L.U.

C/ Mestre Vives, S/N
17800 Olot, Catalunya - Spain
T. +34 972 26 92 82