Paviment continu de pedra
Paviment continu de pedra RCR Arquitectes. Carpa Restaurant Les Cols © RCR Arquitectes   Descarregar 
Paviment rodons acer i graves
Paviment rodons acer i graves RCR Arquitectes. Equipament pista d'atletisme © RCR Arquitectes   Descarregar 
Paviment continu de cautxú
Paviment continu de cautxú RCR Arquitectes. Guarderia El Petit Comte © RCR Arquitectes   Descarregar