Airejador dins de fusteria TC45

Airejador dins de fusteria TC45

Disseny: Renson
Empresa: Renson
Material: Alumini
Dimensions: 60x67,3x6000 mm
Preu orientatiu: 28,3 €/m

descripció  valoració

Airejador dins de fusteria TC45

M. Subministrament de airejador dins de fusteria model TC45 de Renson o similar, fabricat amb alumini. Dimensions 60x67,3x6000 mm. Airejador per finestres de PVC amb una reixeta interior que evita la entrada d’ insectes. Aquest tipus de disseny dirigeix el flux d’aire cap a la part superior i així assegura tant l’estanquitat a la pluja com al vent. Aquest tipus d’airejador realitza per la part inferior la recepció del vidre amb una dimensió de 30 mm i per la part superior, el perfil estructural de la fusteria. No permet la regulació automàtica del caudal que es de 41,4 m3/h/m davall una pressió de 2PA. Reducció acústica en posició oberta de 27 dB i en posició tancada de 37 dB. Estanquitat al aigua i al vent de 650 Pa.

Opcional: Recepció del vidre: 26 o 34 mm. Control del caudal amb cordó o amb varil•la.

Renson

Maalbeekstraat 10, Industriezone 2 Vijverdam
B-8790 Waregem, Vlaams Gewest - Belgium
T. +32 56 62 71 11
F. +32 56 60 28 51
info@renson.be
Airejador sobre fusteria Invisivent EVO HF

Airejador sobre fusteria Invisivent EVO HF

Disseny: Renson
Empresa: Renson
Material: Alumini
Dimensions: 64x59x6000 mm
Preu orientatiu: 99,9 €/m

descripció  valoració

Airejador sobre fusteria Invisivent EVO HF

M. Subministrament de airejador sobre fusteria model Invisivent EVO HF de Renson o similar, fabricat amb alumini. Dimensions 64x59x6000 mm. Airejador per finestres autoregulable amb ruptura de pont tèrmic que s’adapta a l’amplada del marc amb sistema lliscant dentat. El caudal es controla manualment mitjançant una lamel•la interior amb 6 nivells d’obertura, dirigint el flux cap a la part superior per evitar corrents. La lamel•la interior es tanca amb un clic, quedant totalment estanca al vent i a l’aigua, a més de regula automàticament l’entrada de caudal per les diferencies pressions del vent. Caudal de 66,6 m3/h/m davall una pressió de 2PA. Reducció acústica en posició oberta de 28 dB i en posició tancada de 49 dB. Estanquitat al aigua de 650 Pa.

Opcional: Perfils amplada de 79 fins 184 mm per adaptar-se a fusteria. Control de caudal amb varil•la.

Renson

Maalbeekstraat 10, Industriezone 2 Vijverdam
B-8790 Waregem, Vlaams Gewest - Belgium
T. +32 56 62 71 11
F. +32 56 60 28 51
info@renson.be
Reixa ventilació XD1

Reixa ventilació XD1

Disseny: Renson
Empresa: Renson
Material: Alumini
Dimensions: 152x152x79 mm
Preu orientatiu: 42,25 €/u

descripció  valoració

Reixa ventilació XD1

U. Subministrament de reixa model XD1 de Renson o similar, fabricada amb alumini. Dimensions 152x152x79 mm. D'alumini 0,5 (segons EN 12.020-2), acabat termolacat en qualsevol color RAL (60 a 80 micres), base i peça lliscant de POM (polioximetilens). Per extracció mecànica d'aplicació domèstica (sistema C) per a ventilació, de tapa corbada per impedir la visió del conducte d'aire. Apte per a muntar a la paret o al sostre.

Renson

Maalbeekstraat 10, Industriezone 2 Vijverdam
B-8790 Waregem, Vlaams Gewest - Belgium
T. +32 56 62 71 11
F. +32 56 60 28 51
info@renson.be