Coberta vegetal semi-extensiva Zinco

Coberta vegetal semi-extensiva Zinco

Disseny: Zinco Ibérica
Empresa: Zinco Ibérica
Material: Polímer i vegetal
Dimensions: A mida
Preu orientatiu: 102 €/m2

descripció  valoració

Coberta vegetal semi-extensiva Zinco

M2. Subministrament de coberta vegetal model semi-extensiva de Zinco Ibérica o similar, fabricada amb polímers i vegetals. Dimensions fabricades a mida amb gruix aproximat de 17 cm. Pes saturat d'aigua 195 kg/m2 i capacitat acumulativa d'aigua 70 l/m2. Formada per manta protectora i retenidora SSM 45, element de drenatge Floradrain ® FD 40-E, Filtre Sistema SF, Zinco terra aromàtiques 10-15 cm de gruix i nivell de vegetació amb plantes aromàtiques de cepellons plans a partir de 16 peces/m2.

Zinco Ibérica

Calle París, 45–47 entlo. 3a
08029 Barcelona, Catalunya - Spain
T. +34 933 556 208
F. +34 934 102 303
contacto@zinco-iberica.es
Coberta vegetal extensiva Greentex

Coberta vegetal extensiva Greentex

Disseny: Texsa
Empresa: Texsa
Material: Betum, poliisocianurat, poliestirè i vegetal
Dimensions: A mida
Preu orientatiu: 57,83 €/m2

descripció  valoració

Coberta vegetal extensiva Greentex

M2. Subministrament de coberta vegetal extensiva model Greentex de Texsa o similar, fabricada amb: formigó cel•lular de gruix 50 mm, capa de morter de 30 mm de gruix mínim; barrera de vapor opcional segons càlcul higromètric format per: imprimació asfàltica amb una dotació mínima de 300 gr/m2 tipus EMUFAL I, adhesió al foc de làmina auxiliar impermeabilitzant, de betum additiu amb una armadura de film de polietilè (PE) tipus MOPLY N PE 2,5 kg; Capa d’aïllament tèrmic en planxes rígides de poliisocianurat recobertes ambdues cares amb vel de vidre i amb acabat asfàltic en la cara superior. Absorció d’aigua <2%, difusió del vapor d’aigua 25,8 µ, amb un coeficient de conductivitat tèrmica de 0,29 w/mk, tipus AISLADECK BV; Membrana impermeabilitzant bicapa adherida formada per 1º làmina de betum plastomèrica APP amb armadura de film de polietilè (PE) tipus MORTERPLAS PE 4 kg GARDEN designació: LBM-40-FP; Capa drenant composta d’una membrana de nòduls de poliestirè perforat i amb un geotèxtil de polipropilè adherit a ambdues cares i una resistència a la compressió de 712 kN/m2 tipus: DRENTEX IMPACT GARDEN, llesta per procedir a l’acabat Greentex Sedum Mats.

Opcional: Altres tipus d’acabats disponibles. Espessor variable d’aïllament 40-50-60-70-80 mm en funció de la zona CTE. Sistemes de desguàs i juntes de dilatació desenvolupades per el fabricant.

Texsa

C/ Ferro, 7- Polígon Can Pelegrí
08755 Castellbisbal. Barcelona , Catalunya - Spain
T. +34 93 635 14 00
F. +34 93 635 14 80
texsa@texsa.com
Coberta vegetal extensiva inclinada Zinco

Coberta vegetal extensiva inclinada Zinco

Disseny: Zinco Ibérica
Empresa: Zinco Ibérica
Material: Polímer i vegetal
Dimensions: A mida
Preu orientatiu: 102 €/m2

descripció  valoració

Coberta vegetal extensiva inclinada Zinco

M2. Subministrament de coberta vegetal extensiva inclinada de Zinco Ibérica o similar, fabricada amb polímers i elements vegetals. Dimensions fabricades a mida amb gruix aproximat de 15 cm. Pes saturat d'aigua 150 kg/m² i capacitat acumulativa d'aigua 40 l/m². L'estructura del sistema està formada per: nivell de capa vegetal amb plantes de tipus Sedum, substrat Zinco Terra Sedum, teixit de protecció antierosiva de jute JEG, element de drenatge Floraset FS 725-E i manta protectora hidrant BSM 64.

Opcional: Plantes tipus Floral i substrat Zinco Terra Floral.

Zinco Ibérica

Calle París, 45–47 entlo. 3a
08029 Barcelona, Catalunya - Spain
T. +34 933 556 208
F. +34 934 102 303
contacto@zinco-iberica.es