Coberta formigó teula negre

Coberta formigó teula negre

Disseny: Tejas Cobert
Empresa: Tejas Cobert
Material: Formigó
Dimensions: 460x288 mm
Preu orientatiu: 24,20 €/m2

descripció  valoració

Coberta formigó teula negre

M2. Subministrament de teula model teula plana negre de Tejas Cobert o similar, fabricada amb formigó negre. Dimensions 460x288 mm. 11 peces/m2, a col•locar amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Tejas Cobert

Ctra. Torrelaguna (M-103), KM 32'800
28150 VALDETORRES DE JARAMA. Madrid , Madrid - Spain
T. 918415130
nuria.santon@uralita.com
Coberta formigó aglomerant teula plana

Coberta formigó aglomerant teula plana

Disseny: Tejas Cobert
Empresa: Tejas Cobert
Material: Formigó
Dimensions: 420x330 mm
Preu orientatiu: 24,20 €/m2

descripció  valoració

Coberta formigó aglomerant teula plana

M2. Subministrament de teula model plana de tejas Cobert o similar, fabricada amb formigó aglomerant acolorit. Dimensions 420x330 mm. 10 peces/m2, a col·locar amb morter mixt 1:2:10.

Tejas Cobert

Ctra. Torrelaguna (M-103), KM 32'800
28150 VALDETORRES DE JARAMA. Madrid , Madrid - Spain
T. 918415130
nuria.santon@uralita.com