Jàssera metàl·lica Deltabeam

Jàssera metàl·lica Deltabeam

Disseny: Hormipresa
Empresa: Hormipresa, SA
Material: Acer
Dimensions: 600x500 mm
Preu orientatiu: 120 €/m

descripció  valoració

Jàssera metàl·lica Deltabeam

M. Subministrament de jàssera metàl•lica Deltabeam d'Hormipresa o similar, fabricada en acer. Dimensions 600x500 mm. Jàssera calaix d'acer alveolada que és formigonada in situ durant la construcció, paral•lelament a les juntes de les plaques alveolars. Centrals: És la jàssera principal. Disposa d'una gran rigidesa torsional. Laterals: Té una excel•lent rigidesa torsional a causa de la seva secció en calaix. En l'estructura final, el farciment de formigó de la jàssera col•labora a fer la compressió en la secció composta resultant.

Opcional: Dimensions 200-395-860x200-500 mm.

Hormipresa, SA

C. León XIII, 24
08022 Barcelona , Catalunya - Spain
T. +34 934 470 322 / +34 933
F. +34 933 339 801
comercial@hormipresa.com
Vigueta mixta Posi-Strut

Vigueta mixta Posi-Strut

Disseny: Mitek
Empresa: Mitek Industries SAS
Material: Fusta y acer
Dimensions: 564 mm
Preu orientatiu: 150 €/m

descripció  valoració

Vigueta mixta Posi-Strut

M. Subministrament de bigueta mixta model Posi Strut de Mitek o similar, fabricada amb fusta i acer. Dimensions 564 mm. Ales 72x120 mm. Compostes per fusta massissa a les ales i ànima d'acer triangulada. Aptes per a utilització en pòrtics de grans llums, com corretges de coberta i com a elements de entrebigat en forjats. Molt lleugeres - 5kg/m y emprades com corretges, són capaços de cobrir llums fins i tot majors que 13 m. La seva estructura triangulada permet el pas de conductes i canalitzacions, i proporciona espai per col•locar l'aïllament tèrmic.

Opcional: Cant 254 i 564 mm per a les dues altures existents dels nervis metàl•lics 210 i 324 mm.

Mitek Industries SAS

3 bis rue des Archives,
94006 Créteil Cedex - France
T. +33 143 396 085
F. +33 143 770 199
informations@mitek.fr