Làmina hidròfuga Boost'R 1

Làmina hidròfuga Boost'R 1

Disseny: Actis
Empresa: Actis
Material: Fibres tèxtils
Dimensions: 1500x50000x0,5 mm (rull)
Preu orientatiu: 1,60 €/m2

descripció  valoració

Làmina hidròfuga Boost'R 1

M2. Subministrament d’aïllament hidròfug format per làmina model BOOST’R 1 de Actis o similar, fabricada amb fibres tèxtils. Dimensions 1500x50000x0,5 mm. Resistència a la tracció i a l’esquinçament. Permeabilitat al vapor d’aigua i estanquitat de l’aigua. Resistència a la penetració de l’aire (pressió 50 Pa), a la temperatura i als raigs UV. Reacció al foc. Aplicable en obres de nova construcció o rehabilitació, per a cobertes inclinades amb més de 10º de pendent (forjat formigó, entarimat o panell de fusta), en la cara exterior de l’aïllament tradicional i per a façanes ventilades i murs de soterrani enterrat.

Actis

Avenue de Catalogne
11300 Limoux, Languedoc-Roussillon - France
T. +33 0 4 68 31 94 94
F. +33 0 4 68 31 94 97
Aïllament làmina Tyvek

Aïllament làmina Tyvek

Disseny: Dupont
Empresa: Dupont
Material: Fibres de polietilè i polipropilè
Dimensions: 5000x1500 mm (rull)
Preu orientatiu: 2,35 €/m2

descripció  valoració

Aïllament làmina Tyvek

M2. Subministrament d’aïllament de làmina Tyvek de DuPont o similar, fabricat amb fibres de polietilè i polipropilè. Dimensions 5000x1500 mm (el rull). Rectitud segons EN 1848-2 de 30 mm com a màxim. Massa per unitat d'àrea 124 gr/m2 segons EN1849-2, reacció al foc classe E segons EN 11925-2, estanquitat a l’aigua classe W1 segons EN1928 (mètode A), transmissió de vapor d'aigua 0.02 m segons EN ISO 12572. Força màxima de tracció 265 N/50mm segons 12311-1. Resistència penetració d'aire 0.25 m3/(m2 hr 50 Pa) segons EN12114, a la temperatura de -40 a 100ºC, a la radiació UV de 4 mesos, a la pressió d'aigua 2 m segons EN20811. Pes del rotlle 10 kg aproximadament. Color gris a la cara exterior i color blanc a la cara interior.

Opcional: Inclou part proporcional de treballs i elements auxiliars pel correcte acabament de la partida. Tot inclòs.

Dupont

Chestnut Run Plaza 705/GS38
80705 Wilmington, DE 19880-0705 - Estados Unidos