Dispositiu d'ancoratge i seguretat Fallnet SR

Dispositiu d'ancoratge i seguretat Fallnet SR

Disseny: Zinco Ibérica
Empresa: Zinco Ibérica
Material: Polietilé i acer inoxidable
Dimensions: 2000x2670x30 mm
Preu orientatiu: 690 €/u

descripció  valoració

Dispositiu d'ancoratge i seguretat Fallnet SR

U. Subministrament dispositiu d'ancoratge i seguretat personal model Fallnet SR de Zinco Ibérica o similar, fabricat amb placa absorbent de polietilè reciclat, punt d'ancoratge d'acer inoxidable i placa base d'alumini. Dimensions placa absorbent de 2000x2670x30 mm (4 mòduls de 1000x1330x30 mm), punt d'ancoratge 20 mm d'altura, i placa base 750x750 mm. Dispositiu per punt d'ancoratge individual amb un equip de protecció individual, compost d'elements modulars units entre ells per formar placa absorbent, instal•lat sense perforació de la coberta, mitjançant llastrat d'elements modulars amb material apropiat amb un mínim de 90 kg/m2. Apte per cobertes planes amb pendent màxim de 5º. Compleix normativa EN 795 classe E.

Opcional: Accessori d'ampliació mòdul de 1000x1330x30 mm.

Zinco Ibérica

Calle París, 45–47 entlo. 3a
08029 Barcelona, Catalunya - Spain
T. +34 933 556 208
F. +34 934 102 303
contacto@zinco-iberica.es
Sistema d'ancoratge per malla Fallnet SE

Sistema d'ancoratge per malla Fallnet SE

Disseny: Zinco Ibérica
Empresa: Zinco Ibérica
Material: Acer inoxidable i geotèxtil
Dimensions: 5000x5000 mm
Preu orientatiu: 720 €/u

descripció  valoració

Sistema d'ancoratge per malla Fallnet SE

U. Subministrament de sistema d'ancoratge per malla model Fallnet SE de Zinco Ibérica o similar, fabricat amb malla d'acer inoxidable amb un folre geotèxtil a la cara exterior. Dimensions malla de 5000x5000 mm. Pes 20 kg. Dispositiu per punt d'ancoratge individual (màxim 2 persones per ús simultani i 200 kg de pes). Inclou 4 punts de fixació amb maniguet muntat amb la tapa colorejada apte per arnés. Instal·lació sense perforació de la coberta, mitjançant recobriment de terra vegetal ZinCo o Zincolit de gruix mínim 100 mm. Compleix normativa EN 795 classe E.

Opcional: Càrrega de recobriment amb material alternatiu de gruix mínim 120 kg/m2.

Zinco Ibérica

Calle París, 45–47 entlo. 3a
08029 Barcelona, Catalunya - Spain
T. +34 933 556 208
F. +34 934 102 303
contacto@zinco-iberica.es