Vidre corbat recuit Cricusa

Vidre corbat recuit Cricusa

Disseny: Cricusa
Empresa: Cristales Curvados SA
Material: Vidre
Dimensions: 2500x5800 mm
Preu orientatiu: 650 €/m2

descripció  valoració

Vidre corbat recuit Cricusa

M2. Subministrament de vidre corbat recuit Cricusa o similar, fabricat en vidre. Dimensions màximes 2500x5800 mm. Fletxa màxima 1000 mm. Prenent com a base un vidre monolític recuit, se li aplica un corbat en motlle per gravetat en el curs d'un cicle tèrmic llarg, aconseguint una temperatura de reblaniment propera als 600 º C. Es poden corbar tots els vidres plans del mercat (reflectants: només els de tipus pirolític. Consulteu en el cas de vidre armat). El preu correspon a un vidre laminat 10 +10 al qual cal afegir el preu addicional del motlle de 1500 €.

Opcional: Gruixos 4-25 mm. Varietat de colors disponibles. Pot ser subministrat com vidre monolític, temperat, laminat (amb dos o més fulls), en unitats de doble vidre, amb vidres de control solar, serigrafiats etc. Les dimensions són variables en funció dels paràmetres: ràdio, fletxes, gruix, arc, formes. Es poden fabricar amb dobles curvatures (sobre dos eixos diferents).

Cristales Curvados SA

P.Coll de la Manya. Camí de Can Ferran, S/N
08403 Granollers. Barcelona, Catalunya - Spain
T. +34 938 404 470
F. +34 938 401 460
cricursa@cricursa.com
Vidre corbat amb càmera Vidur

Vidre corbat amb càmera Vidur

Disseny: Vidur
Empresa: Vidur SA
Material: Vidre
Dimensions: 1500X2400 mm
Preu orientatiu: 892 €/u

descripció  valoració

Vidre corbat amb càmera Vidur

U. Subministrament de vidre corbat amb càmera Vidur o similar, fabricat en vidre. Dimensions 1500X2400 mm. Vidre aïllant format per dos o més vidres corbats, separats entre si per cambres d'aire deshidratat o un altre gas, i que constitueix un excel•lent aïllant tèrmic i acústic. La separació entre vidres està definida per un perfil separador en l'interior s'allotja un producte dessecant anomenat tamís molecular. L'estanqueïtat queda garantida per una doble barrera perimetral a base de segellants orgànics. El primer segellat es realitza amb butil sobre el perfil d'alumini, abans del muntatge dels vidres. El segon i definitiu es duu a terme amb polisulfur, un cop acoblats els vidres sobre el perfil separador.

Opcional: Gruixos 3 a 19mm. Acabats: Vidre acolorit en massa; cantejat: els acabats de cants poden ser arestes abatudes, cant polit industrial, cant polit brillant, etc. Admet la incorporació de trepants i osques complexes per al muntatge del vidre d'acord amb cada necessitat; serigrafia: possibilitat d'imprimir sobre el vidre els més variats dissenys i colors; matejat a l'àcid: possibilitat d'aplicar un àcid que dissol part del vidre, creant una superfície granulada que dispersa la llum i transforma el vidre transparent en un vidre translúcid; decalatge entre vidres: possibilitat d'acoblar els vidres de l'envidrament amb mesures diferents de manera que hi hagi un decalatge entre vidres.

Vidur SA

Cr. Garreta, s/n
08600 Berga, Barcelona - Spain
T. +(34) 938 222 220
info@vidursa.es