Porta batent L41

Porta batent L41

Disseny: Piero Lissoni
Empresa: Lualdi SPA
Material: Fusta
Dimensions: 900x3000 mm
Preu orientatiu: 990 €/u

descripció  valoració

Porta batent L41

U. Subministrament de porta batent model L41 de Lualdi o similar, fabricat amb fusta. Dimensions 900x3000 mm. Estructura de panell d’abella de 41 mm de gruix i frontissa oculta. Perímetre del panell d’alumini. Brancal i llinda d’alumini de ± 2,5 mm de gruix. Pom d’acer inoxidable.

Opcional: Dimensions 600-700-800-900x2100-3000 mm. Brancal i llinda alumini lacat blanc o negre. Acabats lacat mat, brillant, fusta o vidre.

Lualdi SPA

via kennedy
20010 Marcallo con Casone, Milan - Italy
T. +39 02 9789248
F. +39 02 97289463
info@lualdiporte.com
Porta practicable Planus Wood

Porta practicable Planus Wood

Disseny: Antonio Citterio
Empresa: Tre-P&Tre-Più S.p.A
Material: Fusta
Dimensions: 800x2100 mm
Preu orientatiu: 1028 €/u

descripció  valoració

Porta practicable Planus Wood

U. Subministrament porta practicable model Planus Wood o similar, fabricada amb fusta. Dimensions 800x2100 mm, i = 46mm, marc 15 mm. Una fulla batent enrasada a mur amb interior en tauler de fusta, revestiment en full de fusta de roure clar 2 mm de gruix i pivots inferior i superior. Marc en alumini anoditzat. Ferramentes en acer inoxidable.

Opcional: Dimensions màximes 80-90x210 mm. Acabats: roure clar, roure gris, roure marró.

Tre-P&Tre-Più S.p.A

Via dell'Industria, 2
20833 Birone di Giussano - Italy
T. 39 0362 861120
F. 39 0362 310292
info@trep-trepiu.com
Porta abatible minusvàlids RST

Porta abatible minusvàlids RST

Disseny: Küffner
Empresa: Küffner Aluzargen GmbH & Co
Material: Fusta i acer
Dimensions: 959x2097 mm
Preu orientatiu: 912 €/u

descripció  valoració

Porta abatible minusvàlids RST

U. Subministrament de porta abatible per minusvàlids model RST o similar, fabricat amb fusta i acer. Dimensions 959x2097 mm. Porta abatible amb un radi d’obertura aproximadament 1/3 de l’amplària de la porta completa. Això es produeix donat que la porta pivota a través de dos eixos, un a l’extrem i l’altre a un terç del final. Així es possible reduir el radi d’obertura la meitat del que necessitaria una porta convencional, quedant un terç dins de l’habitació. La seqüència d’obertura es com una porta abatible convencional, amb una obertura completa.

Opcional: Acabats variats en alumini anoditzat, fusta i lacat. Les dimensions són a mida i s’adapten al projecte.

Küffner Aluzargen GmbH & Co

Kutschenweg 12
D-76287 Rheinstetten - Alemania
T. (+49) 72 151 690
F. (+49) 72 151 69 40
info@kueffner.de