Producte i ref. Finestra praticable Sistema OS2
Empresa Secco Sistemi
Valor arquitectònic
Interès Sistema de perfileria d'acer corten
Material Acer corten i vidre
Dimensions 46x62x71 mm
Manteniment Mínim
Control qualitat
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Acer corten Fe510x i vidre
Transport Terrestre
Energia
Aigua
Aire Sistema monitoritzat per eliminar qualsevol dany ambiental en el processament
Residus
Reciclatge
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental
Vida útil La de l'edifici
Altres Compleix els requeriments del GBC (Great Building Council)
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, catàleg
Altres Menció d'honor al Compasso d'Oro ADI
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia