Producte i ref. Placa Rigidur Hybrid
Empresa Saint-Gobain Placo Ibérica SA
Valor arquitectònic
Interès Placa per sistemes constructius d'altes prestacions de resistència a l'impacte
Material Guix laminat i fibres
Dimensions 3000x1200x12,5 mm
Manteniment Cap
Control qualitat ISO 9001:2000, Marcatge CE
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Guix
Transport Terrestre
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental
Vida útil La de l'edifici
Altres
Valor social
Ètica empresarial Motivació per l'aprenentatge i millora continuada dels empleats
Salut consumidors No presenta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, catàleg
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia