Producte i ref. Mur cortina de silicona estructural FW50+SG
Empresa Schüco
Valor arquitectònic
Interès Mur de vidre amb perfils només a l'interior
Material Alumini i vidre
Dimensions 50x130 mm
Manteniment Neteja pròpia del manteniment de l'edifici
Control qualitat ISO 9001
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida Propi de l'edifici
Matèria prima Bauxita i vidre
Transport Terrestre
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental
Vida útil
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web i catàleg
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia