Producte i ref. Paviment Hakwood
Empresa Grupo Gámiz
Valor arquitectònic
Interès Confortable i de textura atractiva
Material Fusta
Dimensions 20x180 mm
Manteniment Kit de manteniment adequat segons el seu acabat
Control qualitat Sota la llicencia Ein en 3 dels 12 centres de producció
Garantia 25 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida Ús de per vida gràcies a la capa superior de fusta dura de 6 mm
Matèria prima Fusta dura i roure europeu
Transport Terrestre
Energia
Aigua
Aire
Residus No genera residus, és reciclable
Reciclatge 100% reciclable
Packaging Cada quatre o cinc taules amb film retràctil
Etiquetatge Identificativa del producte
Control ambiental El desenvolupament sostenible de la silvicultura (certificat FSC)
Vida útil
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors El seu ús no comporta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, mail, visites comercials i entrega de mostres
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia