Producte i ref. Paviment de fusta composta Geolam
Empresa Grupo Gámiz
Valor arquitectònic
Interès Alternativa a les fustes tropicals
Material Fusta composta
Dimensions 22x145x3850 mm
Manteniment No en necessita
Control qualitat Sota la llicencia Ein en 3 dels 12 centres de producció
Garantia 10 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Encenall fusta de pi (52%) + resina polipropilè (42%)
Transport Marítim i terrestre
Energia
Aigua
Aire
Residus No genera residus, és reciclable
Reciclatge 100% reciclable
Packaging Paletitzat
Etiquetatge Identificativa del producte
Control ambiental Alta qualitat ambiental (HQE). Certificat Eco-mark (Japó)
Vida útil
Altres Sense cola, sense clor i sense formaldehid
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors El seu ús no comporta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, mail, visites comercials i entrega de mostres
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia