Producte i ref. Paviment catifa Diplomat RCB
Empresa Emco
Valor arquitectònic
Interès Barrera antibrutícia i conservació dels paviments interiors
Material Alumini i tèxtil
Dimensions A mida
Manteniment Mensual
Control qualitat ISO 9001:2008, Marcatge CE i GS
Garantia 2 anys modificables o amb avís tècnic
Valor mediambiental
Cicle de vida Segons ús i manteniment
Matèria prima Bauxita i fibres
Transport Terrestre
Energia Segons normativa DIN EN ISO 14001
Aigua Segons normativa DIN EN ISO 14001
Aire Segons normativa DIN EN ISO 14001
Residus Segons normativa DIN EN ISO 14001
Reciclatge
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental ISO 14001:2009
Vida útil Més de 10 anys
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, catàleg i documents tècnics
Altres Servei d'assistència tècnica i solucions especials
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia