Producte i ref. Fals sostre alumini Alucore
Empresa 3A Composites
Valor arquitectònic
Interès Textura i color atractius, proporció de la peça
Material Alumini i niu d'abella d'alumini
Dimensions 8000x1500 mm
Manteniment Neteja senzilla amb aigua i sabó cada 3-5 anys
Control qualitat ISO 14001
Garantia Per projecte. Consultar
Valor mediambiental
Cicle de vida 80 anys
Matèria prima Alumini
Transport Camió
Energia
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge 90%
Packaging Palet, fusta i cartró
Etiquetatge Al palet i a la cara interior de cada planxa
Control ambiental ISO 14001
Vida útil Més de 80 anys
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors BS OSHAS 18001
Entorn social
Màrqueting
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia