Producte i ref. Fals sostre acer galvanitzat Vektron Clip-in
Empresa Kreon
Valor arquitectònic
Interès Integració total de les instal·lacions des de fàbrica
Material Acer galvanitzat
Dimensions 600x600 mm
Manteniment Limitat al canvi de làmpades
Control qualitat Segons normatives internacionals
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Acer, acer inoxidable o zinc
Transport Transport amb camió, vaixell i avió
Energia
Aigua
Aire
Residus Gestionats per empreses homologades del sector
Reciclatge
Packaging Cartró i paper reciclable
Etiquetatge Anglès
Control ambiental Segons directiva comunitària
Vida útil Depenent de les fonts de llum utilitzades en cada projecte
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia