Producte i ref. Fals sostre guix laminat acústid D127
Empresa Knauf
Valor arquitectònic
Interès Plaques acusústiques amb vel, manta de fibra i làmina d’alumini
Material Guix laminat i fibra de vidre
Dimensions 1998x1188x12,50 mm
Manteniment No requereix manteniment
Control qualitat EN 520, UNE 102.021 y 102.035. AENOR conforme ISO 9001. Certificat ER-0907/1998
Garantia
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Guix. Knauf reforesta i bioclimatitza els espais d'extracció del guix
Transport Camió
Energia Consum de 5.115,29 MWh/any en energía elèctrica
Aigua Consum de 127.905 m3/any
Aire
Residus Gestionats segons normativa
Reciclatge Material reciclable i reutilitzable
Packaging Plàstic, paper i cartró
Etiquetatge De palet. Etiquetatge en diferents idiomes
Control ambiental
Vida útil 30 anys
Altres Certificat qualitat IQNet
Valor social
Ètica empresarial Unió familiar i cooperació dels treballadors
Salut consumidors No presenta cap risc pels consumidors
Entorn social Sentit de comunitat
Màrqueting Disposa de departament propi de màrqueting i seguiment de clients
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia