Producte i ref. Caixa bie-25 Chesterfire 25/1
Empresa Tipsa
Valor arquitectònic
Interès Caixa d'incendis d'acer inoxidable per a quedar integrada
Material Acer inoxidable
Dimensions 600x260x750 mm
Manteniment Manteniment mínim
Control qualitat
Garantia 5 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Ferro amb carboni (1)
Transport Camió
Energia L'ús d'energia es limita a la producció de l'acer
Aigua
Aire Les emissions provinents de la producció son mínimes
Residus Els residus es fan servir per a xatarra
Reciclatge 100% reciclable. 70% al final de la seva vida util
Packaging Cartró reciclat
Etiquetatge Castellà i anglès
Control ambiental
Vida útil Llarga vida útil
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Xarxa comercial, catàlegs i web
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia