Producte i ref. Balisa amb pictograma led K9 242/1P
Empresa Etap
Valor arquitectònic
Interès Peça d'emergència compost de lluminària encastada i suport de senyalització
Material Alumini blanc i metacrilat
Dimensions 420x55x60 mm
Manteniment Mínim
Control qualitat ISO 9001:2008 i Marcatge CE
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida Disminueix el rendiment lluminós amb el temps
Matèria prima Bauxita i metacrilat de metil
Transport Terrestre
Energia Consum energètic reduït al mínim
Aigua
Aire
Residus
Reciclatge
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental
Vida útil Entre 20.000 i 100.000 hores depenent de l'activació
Altres Departament I+D
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors No presenta cap risc per als consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, catàleg i documents tècnics
Altres Premi iF design award winner
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia