Producte i ref. Focus superficial Logotec
Empresa Erco GmbH
Valor arquitectònic
Interès Lluminària de múltiples aplicacions, especialment per a locals de venda
Material Fosa d'alumini
Dimensions 250x161xø132 mm
Manteniment Limitat al canvi de làmpades i neteja de les lluminàries
Control qualitat ISO 9001
Garantia
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Bauxita (1)
Transport Camió, vaixell i avió
Energia Disposen de planta solar de 1.140 m2, equivalent al 10% del seu consum
Aigua Circuits tancats i mides menors dels dipòsits a la fàbrica
Aire
Residus Gestionats per empreses homologades
Reciclatge
Packaging Paper, cartró i altres materials reciclables
Etiquetatge Diferents idiomes segons centre productiu de sortida
Control ambiental RoHS, directiva comunitària 2002/95/EC
Vida útil 30.000 hores
Altres * Directiva 20002/96/MC de retorn de productes
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors Els productes de l'empresa no presenten cap risc pel consumidor
Entorn social Premi iF Communication Design Award 2007 i Good design 2007
Màrqueting Publicitat premsa especialitzada, catàleg i xarxes socials
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia