Producte i ref. Lluminària carrils Tecnica
Empresa iGuzzini
Valor arquitectònic
Interès
Material Aleació d'alumini i material termoplàstic
Dimensions 153x106x203 mm
Manteniment Baix manteniment de baix cost
Control qualitat ISO 9001
Garantia 5 anys sobre els seus productes, mitjançant registre per part del client
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Bauxita i petroli (1)
Transport Disposa de 18 filials. Transport en vaixell, camió i avió
Energia
Aigua L'aigua procedeix de pous al terreny de l'empresa
Aire Tenen instal·lació de post-combustió per a dirigir les emissions
Residus Ven les deixalles d'alumini, ferro i vidre. Tritura i reutilitza la resta
Reciclatge Components separables al final de la seva vida, garantitzant el reciclatge
Packaging Material i envasos reciclables
Etiquetatge Diferents idiomes segons centre productiu de sortida
Control ambiental ISO 14001:2004 de Gestió Ambiental. Avaluació BREEAM
Vida útil 30.000 hores
Altres Disposa de departament específic de Medi Ambient i Política Ambiental
Valor social
Ètica empresarial Disposa de codi ètic empresarial
Salut consumidors Els productes de l'empresa no presenten cap risc pel consumidor
Entorn social Patrocina la PLD-C Madrid 2011
Màrqueting Disposa de xarxa comercial a tot el món (70 països)
Altres Publicació de la revista Incontroluce i de la col·lecció ILibriGuzzini
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia