Producte i ref. Interruptor doble asimètric 5.1
Empresa Font Barcelona
Valor arquitectònic
Interès Mecanisme multifuncional asimètric amb línies senzilles
Material Llautó
Dimensions 90x162 mm
Manteniment
Control qualitat
Garantia 2 any
Valor mediambiental
Cicle de vida Producte pensat per una durabilitat no limitada gracies al seu disseny atemporal
Matèria prima Materials que poden ser obtinguts de reutilització
Transport
Energia Fabricació a mida i assemblatge senzill, despesa baixa d’energia a la fabrica
Aigua No requereix d’aigua durant el cicle de vida del producte
Aire
Residus Els residus poden ser reintroduïts al cicle de fabricació i aprofitats
Reciclatge Tots els materials son 100% reciclables
Packaging Cartó reciclable
Etiquetatge
Control ambiental
Vida útil
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia