Producte i ref. Canal Unex 93021-03
Empresa Unex aparellaje eléctrico, SL
Valor arquitectònic
Interès Canal de tamany reduït adaptable a espais poc accessibles.
Material PVC U23X
Dimensions 2000x100x52 mm
Manteniment Mínim
Control qualitat Marcatge CE, compliment REBT, VDE-ROHS, NF, VDE, GOST i Bureau Veritas
Garantia Compliment de normativa
Valor mediambiental
Cicle de vida El mateix de l'edifici
Matèria prima PVC U23X per canals i perfils - PVC U24X per acabats
Transport Terrestre
Energia Aplica normativa UNE-EN ISO 14001 AENOR/IQNET
Aigua Aplica normativa UNE-EN ISO 14001 AENOR/IQNET
Aire Aplica normativa UNE-EN ISO 14001 AENOR/IQNET
Residus Aplica normativa UNE-EN ISO 14001 AENOR/IQNET
Reciclatge Productes reciclables mecànicament mitjançant procés de trituració
Packaging Embalatge marcat per facilitar reciclatge. Precinte de garantia
Etiquetatge Contingut, aplicació, elements d'acabats i marcatge de qualitat
Control ambiental Aplica normativa UNE-EN ISO 14001 AENOR/IQNET i directiva RoHS
Vida útil La del PVC
Altres
Valor social
Ètica empresarial Ofereix borsa de treball. Compleix llei de prevenció de riscos laborals.
Salut consumidors Compleix directiva RoHS
Entorn social Col·labora amb la Fundació Europea Vinyl 2010
Màrqueting Pàgina web, catàleg i altres documents impresos.
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia