Producte i ref. Estufa Pellet 1000
Empresa Thermorossi, SPA
Valor arquitectònic
Interès Garanteix la temperatura ambient ideal
Material Acer
Dimensions 862x429x449 mm
Manteniment Neteja manual cada 10 dies aproximadament i un cop l’any revisió
Control qualitat Certificat VHE, TÜV i Marcatge CE
Garantia 3 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Acer
Transport Terrestre
Energia
Aigua
Aire
Residus Cendra 100% mineral, que es pot aprofitar com adob pel jardí o camp
Reciclatge
Packaging Cartró i plàstic
Etiquetatge Diferents idiomes
Control ambiental
Vida útil La de l'edifici
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Pàgina web, catàleg
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia