Producte i ref. Difusor lineal LNG
Empresa Madel
Valor arquitectònic
Interès Integració arquitectònica que permet formar línies contínues de difusió
Material Alumini
Dimensions 1000x100 mm
Manteniment Revisió i neteja un cop l'any
Control qualitat ISO 9001
Garantia 2 anys
Valor mediambiental
Cicle de vida
Matèria prima Bauxita
Transport Camió i vaixell
Energia Consum d'energia elèctrica per a la seva fabricació
Aigua
Aire
Residus Classificació i gestió de residus segons normativa
Reciclatge Material reciclable
Packaging Cartró
Etiquetatge Marcat de tots els productes individualment
Control ambiental
Vida útil 15 anys
Altres
Valor social
Ètica empresarial
Salut consumidors
Entorn social
Màrqueting Presència a les fires de climatització. Catàleg i tarifa. Software
Altres
Font de les dades: fabricant     (1) font pròpia